Tabelas

Esportes

Tabela Campeonato Espanhol 2017-2018

Jogos

  Rodada 1

 • 18/08 agosto - - 15:15LEG1x0ALA
 • 18/08 agosto - - 17:15VAL1x0LPA
 • 19/08 agosto - - 13:15CEL2x3RSO
 • 19/08 agosto - - 15:15GIR2x2AMA
 • 19/08 agosto - - 17:15SEV1x1ESP
 • 20/08 agosto - - 13:15ABI0x0GET
 • 20/08 agosto - - 15:15FCB2x0BET
 • 20/08 agosto - - 17:15DLA0x3RMA
 • 21/08 agosto - - 15:15LEV1x0VIL
 • 21/08 agosto - - 17:00MAL0x1EIB
 • Rodada 2

 • 25/08 agosto - - 15:15RSO3x0VIL
 • 25/08 agosto - - 17:00BET2x1CEL
 • 26/08 agosto - - 13:15ALA0x2FCB
 • 26/08 agosto - - 15:15GIR1x0MAL
 • 26/08 agosto - - 15:15LEV2x2DLA
 • 26/08 agosto - - 17:15LPA1x5AMA
 • 27/08 agosto - - 13:15EIB0x1ABI
 • 27/08 agosto - - 13:15ESP0x1LEG
 • 27/08 agosto - - 15:15GET0x1SEV
 • 27/08 agosto - - 17:15RMA2x2VAL
 • Rodada 3

 • 08/09 setembro - - 16:00LEG1x2GET
 • 09/09 setembro - - 08:00RMA1x1LEV
 • 09/09 setembro - - 11:15VAL0x0AMA
 • 09/09 setembro - - 13:30SEV3x0EIB
 • 09/09 setembro - - 15:45FCB5x0ESP
 • 10/09 setembro - - 07:00DLA2x4RSO
 • 10/09 setembro - - 11:15ABI2x0GIR
 • 10/09 setembro - - 13:30CEL1x0ALA
 • 10/09 setembro - - 15:45VIL3x1BET
 • 11/09 setembro - - 16:00MAL1x3LPA
 • Rodada 4

 • 15/09 setembro - - 16:00EIB1x0LEG
 • 16/09 setembro - - 08:00LEV1x1VAL
 • 16/09 setembro - - 11:15GET1x2FCB
 • 16/09 setembro - - 13:30BET2x1DLA
 • 16/09 setembro - - 15:45AMA1x0MAL
 • 17/09 setembro - - 07:00ALA0x3VIL
 • 17/09 setembro - - 11:15GIR0x1SEV
 • 17/09 setembro - - 13:30LPA1x0ABI
 • 17/09 setembro - - 15:45RSO1x3RMA
 • 18/09 setembro - - 16:00ESP2x1CEL
 • Rodada 5

 • 19/09 setembro - - 15:00VAL5x0MAL
 • 19/09 setembro - - 17:00FCB6x1EIB
 • 20/09 setembro - - 15:00ABI1x2AMA
 • 20/09 setembro - - 15:00LEG0x0GIR
 • 20/09 setembro - - 16:00DLA1x0ALA
 • 20/09 setembro - - 17:00RMA0x1BET
 • 20/09 setembro - - 17:00SEV1x0LPA
 • 21/09 setembro - - 15:00VIL0x0ESP
 • 21/09 setembro - - 16:00CEL1x1GET
 • 21/09 setembro - - 17:00LEV3x0RSO
 • Rodada 6

 • 23/09 setembro - - 08:00AMA2x0SEV
 • 23/09 setembro - - 11:15ALA1x2RMA
 • 23/09 setembro - - 13:30MAL3x3ABI
 • 23/09 setembro - - 15:45GIR0x3FCB
 • 24/09 setembro - - 07:00ESP4x1DLA
 • 24/09 setembro - - 11:15GET4x0VIL
 • 24/09 setembro - - 13:30EIB0x4CEL
 • 24/09 setembro - - 13:30LPA0x2LEG
 • 24/09 setembro - - 15:45RSO2x3VAL
 • 25/09 setembro - - 16:00BET4x0LEV
 • Rodada 7

 • 29/09 setembro - - 16:00CEL3x3GIR
 • 30/09 setembro - - 08:00DLA2x1GET
 • 30/09 setembro - - 11:15SEV2x0MAL
 • 30/09 setembro - - 13:30LEV0x2ALA
 • 30/09 setembro - - 15:45LEG0x0AMA
 • 01/10 outubro - - 07:00RSO4x4BET
 • 01/10 outubro - - 11:15FCB3x0LPA
 • 01/10 outubro - - 13:30VAL3x2ABI
 • 01/10 outubro - - 13:30VIL3x0EIB
 • 01/10 outubro - - 15:45RMA2x0ESP
 • Rodada 8

 • 13/10 outubro - - 16:00ESP0x0LEV
 • 14/10 outubro - - 08:00ABI1x0SEV
 • 14/10 outubro - - 11:15GET1x2RMA
 • 14/10 outubro - - 13:30ALA0x2RSO
 • 14/10 outubro - - 15:45AMA1x1FCB
 • 15/10 outubro - - 08:00EIB0x0DLA
 • 15/10 outubro - - 12:15GIR1x2VIL
 • 15/10 outubro - - 14:30MAL0x2LEG
 • 15/10 outubro - - 16:45BET3x6VAL
 • 16/10 outubro - - 17:00LPA2x5CEL
 • Rodada 9

 • 21/10 outubro - - 09:00LEV1x1GET
 • 21/10 outubro - - 12:15BET2x0ALA
 • 21/10 outubro - - 14:30VAL4x0SEV
 • 21/10 outubro - - 16:45FCB2x0MAL
 • 22/10 outubro - - 08:00VIL4x0LPA
 • 22/10 outubro - - 12:15CEL0x1AMA
 • 22/10 outubro - - 14:30LEG1x0ABI
 • 22/10 outubro - - 16:45RMA3x0EIB
 • 23/10 outubro - - 16:00RSO1x1ESP
 • 23/10 outubro - - 17:00DLA1x2GIR
 • Rodada 10

 • 28/10 outubro - - 09:00ALA1x2VAL
 • 28/10 outubro - - 14:30AMA1x1VIL
 • 28/10 outubro - - 16:45ABI0x2FCB
 • 28/10 outubro - - 18:30SEV2x1LEG
 • 29/10 outubro - - 09:00GET2x1RSO
 • 29/10 outubro - - 13:15GIR2x1RMA
 • 29/10 outubro - - 15:30EIB2x2LEV
 • 29/10 outubro - - 17:45MAL2x1CEL
 • 30/10 outubro - - 18:00ESP1x0BET
 • 30/10 outubro - - 18:00LPA1x3DLA
 • Rodada 11

 • 03/11 novembro - - 18:00BET2x2GET
 • 04/11 novembro - - 10:00VAL3x0LEG
 • 04/11 novembro - - 13:15DLA0x1AMA
 • 04/11 novembro - - 15:30ALA1x0ESP
 • 04/11 novembro - - 17:45FCB2x1SEV
 • 05/11 novembro - - 09:00LEV1x2GIR
 • 05/11 novembro - - 13:15CEL3x1ABI
 • 05/11 novembro - - 15:30RSO3x1EIB
 • 05/11 novembro - - 15:30VIL2x0MAL
 • 05/11 novembro - - 17:45RMA3x0LPA
 • Rodada 12

 • 17/11 novembro - - 18:00GIR1x1RSO
 • 18/11 novembro - - 10:00GET4x1ALA
 • 18/11 novembro - - 13:15LEG0x3FCB
 • 18/11 novembro - - 15:30SEV2x1CEL
 • 18/11 novembro - - 17:45AMA0x0RMA
 • 19/11 novembro - - 09:00MAL3x2DLA
 • 19/11 novembro - - 13:15ESP0x2VAL
 • 19/11 novembro - - 15:30LPA0x2LEV
 • 19/11 novembro - - 17:45ABI1x1VIL
 • 20/11 novembro - - 18:00EIB5x0BET
 • Rodada 13

 • 24/11 novembro - - 18:00CEL1x0LEG
 • 25/11 novembro - - 10:00ALA1x2EIB
 • 25/11 novembro - - 13:15RMA3x2MAL
 • 25/11 novembro - - 15:30BET2x2GIR
 • 25/11 novembro - - 17:45LEV0x5AMA
 • 26/11 novembro - - 09:00DLA2x2ABI
 • 26/11 novembro - - 13:15RSO2x2LPA
 • 26/11 novembro - - 15:30VIL2x3SEV
 • 26/11 novembro - - 17:45VAL1x1FCB
 • 27/11 novembro - - 18:00ESP1x0GET
 • Rodada 14

 • 01/12 dezembro - - 18:00MAL0x0LEV
 • 02/12 dezembro - - 10:00FCB2x2CEL
 • 02/12 dezembro - - 13:15AMA2x1RSO
 • 02/12 dezembro - - 15:30SEV2x0DLA
 • 02/12 dezembro - - 17:45ABI0x0RMA
 • 03/12 dezembro - - 09:00LEG3x1VIL
 • 03/12 dezembro - - 13:15GET1x0VAL
 • 03/12 dezembro - - 15:30EIB3x1ESP
 • 03/12 dezembro - - 17:45LPA1x0BET
 • 04/12 dezembro - - 18:00GIR2x3ALA
 • Rodada 15

 • 08/12 dezembro - - 18:00ALA2x0LPA
 • 09/12 dezembro - - 10:00GET0x0EIB
 • 09/12 dezembro - - 13:15RMA5x0SEV
 • 09/12 dezembro - - 15:30DLA1x0LEG
 • 09/12 dezembro - - 17:45VAL2x1CEL
 • 10/12 dezembro - - 09:00RSO0x2MAL
 • 10/12 dezembro - - 13:15BET0x1AMA
 • 10/12 dezembro - - 15:30LEV1x2ABI
 • 10/12 dezembro - - 17:45VIL0x2FCB
 • 11/12 dezembro - - 18:00ESP0x1GIR
 • Rodada 16

 • 15/12 dezembro - - 18:00SEV0x0LEV
 • 16/12 dezembro - - 13:15ABI0x0RSO
 • 16/12 dezembro - - 15:30EIB2x1VAL
 • 16/12 dezembro - - 17:45AMA1x0ALA
 • 17/12 dezembro - - 09:00GIR1x0GET
 • 17/12 dezembro - - 13:15CEL0x1VIL
 • 17/12 dezembro - - 15:30LPA2x2ESP
 • 17/12 dezembro - - 17:45FCB4x0DLA
 • 18/12 dezembro - - 18:00MAL0x2BET
 • 21/02 fevereiro - - 14:45LEG1x3RMA
 • Rodada 17

 • 19/12 dezembro - - 18:30LEV0x0LEG
 • 20/12 dezembro - - 16:30GET2x0LPA
 • 20/12 dezembro - - 18:30RSO3x1SEV
 • 21/12 dezembro - - 16:30EIB4x1GIR
 • 21/12 dezembro - - 18:30ALA1x0MAL
 • 22/12 dezembro - - 16:30BET0x2ABI
 • 22/12 dezembro - - 18:30ESP1x0AMA
 • 23/12 dezembro - - 10:00RMA0x3FCB
 • 23/12 dezembro - - 13:15VAL0x1VIL
 • 23/12 dezembro - - 15:30DLA1x3CEL
 • Rodada 18

 • 06/01 janeiro - - 10:00AMA2x0GET
 • 06/01 janeiro - - 13:15VAL2x1GIR
 • 06/01 janeiro - - 15:30LPA1x2EIB
 • 06/01 janeiro - - 17:45SEV3x5BET
 • 07/01 janeiro - - 09:00LEG1x0RSO
 • 07/01 janeiro - - 13:15FCB3x0LEV
 • 07/01 janeiro - - 15:30ABI2x0ALA
 • 07/01 janeiro - - 15:30VIL1x1DLA
 • 07/01 janeiro - - 17:45CEL2x2RMA
 • 08/01 janeiro - - 18:00MAL0x1ESP
 • Rodada 19

 • 12/01 janeiro - - 18:00GET1x0MAL
 • 13/01 janeiro - - 10:00GIR6x0LPA
 • 13/01 janeiro - - 13:15RMA0x1VIL
 • 13/01 janeiro - - 15:30EIB0x1AMA
 • 13/01 janeiro - - 17:45DLA1x2VAL
 • 14/01 janeiro - - 09:00LEV0x1CEL
 • 14/01 janeiro - - 13:15ALA1x0SEV
 • 14/01 janeiro - - 15:30ESP1x1ABI
 • 14/01 janeiro - - 17:45RSO2x4FCB
 • 15/01 janeiro - - 18:00BET3x2LEG
 • Rodada 20

 • 19/01 janeiro - - 18:00GET2x2ABI
 • 20/01 janeiro - - 10:00ESP0x3SEV
 • 20/01 janeiro - - 13:15AMA1x1GIR
 • 20/01 janeiro - - 15:30VIL2x1LEV
 • 20/01 janeiro - - 17:45LPA2x1VAL
 • 21/01 janeiro - - 09:00ALA2x2LEG
 • 21/01 janeiro - - 13:15RMA7x1DLA
 • 21/01 janeiro - - 15:30RSO1x2CEL
 • 21/01 janeiro - - 17:45BET0x5FCB
 • 22/01 janeiro - - 18:00EIB1x1MAL
 • Rodada 21

 • 26/01 janeiro - - 18:00ABI1x1EIB
 • 27/01 janeiro - - 10:00DLA2x2LEV
 • 27/01 janeiro - - 13:15VAL1x4RMA
 • 27/01 janeiro - - 15:30MAL0x0GIR
 • 27/01 janeiro - - 17:45VIL4x2RSO
 • 28/01 janeiro - - 09:00LEG3x2ESP
 • 28/01 janeiro - - 13:15AMA3x0LPA
 • 28/01 janeiro - - 15:30SEV1x1GET
 • 28/01 janeiro - - 17:45FCB2x1ALA
 • 29/01 janeiro - - 18:00CEL3x2BET
 • Rodada 22

 • 02/02 fevereiro - - 18:00RSO5x0DLA
 • 03/02 fevereiro - - 10:00EIB5x1SEV
 • 03/02 fevereiro - - 13:15BET2x1VIL
 • 03/02 fevereiro - - 15:30ALA2x1CEL
 • 03/02 fevereiro - - 17:45LEV2x2RMA
 • 04/02 fevereiro - - 09:00GET0x0LEG
 • 04/02 fevereiro - - 13:15ESP1x1FCB
 • 04/02 fevereiro - - 15:30GIR2x0ABI
 • 04/02 fevereiro - - 17:45AMA1x0VAL
 • 05/02 fevereiro - - 18:00LPA1x0MAL
 • Rodada 23

 • 09/02 fevereiro - - 18:00ABI0x0LPA
 • 10/02 fevereiro - - 10:00VIL1x2ALA
 • 10/02 fevereiro - - 13:15MAL0x1AMA
 • 10/02 fevereiro - - 15:30LEG0x1EIB
 • 10/02 fevereiro - - 17:45RMA5x2RSO
 • 11/02 fevereiro - - 09:00SEV1x0GIR
 • 11/02 fevereiro - - 13:15FCB0x0GET
 • 11/02 fevereiro - - 15:30CEL2x2ESP
 • 11/02 fevereiro - - 17:45VAL3x1LEV
 • 12/02 fevereiro - - 18:00DLA0x1BET
 • Rodada 24

 • 16/02 fevereiro - - 18:00GIR3x0LEG
 • 17/02 fevereiro - - 10:00LPA1x2SEV
 • 17/02 fevereiro - - 13:15EIB0x2FCB
 • 17/02 fevereiro - - 15:30ALA1x0DLA
 • 17/02 fevereiro - - 17:45MAL1x2VAL
 • 18/02 fevereiro - - 08:00RSO3x0LEV
 • 18/02 fevereiro - - 12:15AMA2x0ABI
 • 18/02 fevereiro - - 14:30ESP1x1VIL
 • 18/02 fevereiro - - 16:45BET3x5RMA
 • 19/02 fevereiro - - 17:00GET3x0CEL
 • Rodada 25

 • 23/02 fevereiro - - 17:00DLA0x0ESP
 • 24/02 fevereiro - - 09:00CEL2x0EIB
 • 24/02 fevereiro - - 12:15RMA4x0ALA
 • 24/02 fevereiro - - 14:30LEG0x0LPA
 • 24/02 fevereiro - - 16:45FCB6x1GIR
 • 25/02 fevereiro - - 08:00VIL1x0GET
 • 25/02 fevereiro - - 12:15ABI2x1MAL
 • 25/02 fevereiro - - 14:30VAL2x1RSO
 • 25/02 fevereiro - - 16:45SEV2x5AMA
 • 26/02 fevereiro - - 17:00LEV0x2BET
 • Rodada 26

 • 27/02 fevereiro - - 16:00ESP1x0RMA
 • 27/02 fevereiro - - 17:30GIR1x0CEL
 • 28/02 fevereiro - - 15:30ABI1x1VAL
 • 28/02 fevereiro - - 15:30GET3x0DLA
 • 28/02 fevereiro - - 15:30MAL0x1SEV
 • 28/02 fevereiro - - 17:30AMA4x0LEG
 • 28/02 fevereiro - - 17:30EIB1x0VIL
 • 01/03 março - - 15:30BET0x0RSO
 • 01/03 março - - 17:00LPA1x1FCB
 • 01/03 março - - 17:30ALA1x0LEV
 • Rodada 27

 • 03/03 março - - 09:00VIL0x2GIR
 • 03/03 março - - 12:15SEV2x0ABI
 • 03/03 março - - 14:30DLA1x1EIB
 • 03/03 março - - 14:30LEG2x0MAL
 • 03/03 março - - 16:45RMA3x1GET
 • 04/03 março - - 08:00LEV1x1ESP
 • 04/03 março - - 12:15FCB1x0AMA
 • 04/03 março - - 14:30RSO2x1ALA
 • 04/03 março - - 16:45VAL2x0BET
 • 05/03 março - - 17:00CEL2x1LPA
 • Rodada 28

 • 09/03 março - - 17:00GIR2x0DLA
 • 10/03 março - - 09:00EIB1x2RMA
 • 10/03 março - - 12:15SEV0x2VAL
 • 10/03 março - - 14:30GET0x1LEV
 • 10/03 março - - 16:45MAL0x2FCB
 • 11/03 março - - 08:00ESP2x1RSO
 • 11/03 março - - 12:15AMA3x0CEL
 • 11/03 março - - 14:30LPA0x2VIL
 • 11/03 março - - 16:45ABI2x0LEG
 • 12/03 março - - 17:00ALA1x3BET
 • Rodada 29

 • 16/03 março - - 17:00LEV2x1EIB
 • 17/03 março - - 09:00DLA1x1LPA
 • 17/03 março - - 12:15VAL3x1ALA
 • 17/03 março - - 14:30RSO1x2GET
 • 17/03 março - - 16:45BET3x0ESP
 • 18/03 março - - 08:00LEG2x1SEV
 • 18/03 março - - 12:15FCB2x0ABI
 • 18/03 março - - 14:30CEL0x0MAL
 • 18/03 março - - 14:30VIL2x1AMA
 • 18/03 março - - 16:45RMA6x3GIR
 • Rodada 30

 • 31/03 março - - 08:00GIR1x1LEV
 • 31/03 março - - 11:15ABI1x1CEL
 • 31/03 março - - 13:30LPA0x3RMA
 • 31/03 março - - 15:45SEV2x2FCB
 • 01/04 abril - - 07:00ESP0x0ALA
 • 01/04 abril - - 11:15LEG0x1VAL
 • 01/04 abril - - 13:30EIB0x0RSO
 • 01/04 abril - - 13:30MAL1x0VIL
 • 01/04 abril - - 15:45AMA1x0DLA
 • 02/04 abril - - 16:00GET0x1BET
 • Rodada 31

 • 06/04 abril - - 16:00DLA3x2MAL
 • 07/04 abril - - 08:00ALA2x0GET
 • 07/04 abril - - 11:15CEL4x0SEV
 • 07/04 abril - - 13:30BET2x0EIB
 • 07/04 abril - - 15:45FCB3x1LEG
 • 08/04 abril - - 07:00LEV2x1LPA
 • 08/04 abril - - 11:15RMA1x1AMA
 • 08/04 abril - - 13:30RSO5x0GIR
 • 08/04 abril - - 15:45VAL1x0ESP
 • 09/04 abril - - 16:00VIL1x3ABI
 • Rodada 32

 • 13/04 abril - - 16:00GIR0x1BET
 • 14/04 abril - - 08:00SEV2x2VIL
 • 14/04 abril - - 11:15FCB2x1VAL
 • 14/04 abril - - 13:30LPA0x1RSO
 • 14/04 abril - - 13:30LEG1x0CEL
 • 14/04 abril - - 15:45ABI2x3DLA
 • 15/04 abril - - 07:00EIB0x1ALA
 • 15/04 abril - - 11:15AMA3x0LEV
 • 15/04 abril - - 13:30GET1x0ESP
 • 15/04 abril - - 15:45MAL1x2RMA
 • Rodada 33

 • 17/04 abril - - 14:30DLA0x0SEV
 • 17/04 abril - - 16:00CEL2x2FCB
 • 17/04 abril - - 16:30VIL2x1LEG
 • 18/04 abril - - 14:30ESP0x1EIB
 • 18/04 abril - - 14:30VAL1x2GET
 • 18/04 abril - - 16:30RMA1x1ABI
 • 19/04 abril - - 14:30ALA1x2GIR
 • 19/04 abril - - 14:30RSO3x0AMA
 • 19/04 abril - - 16:30BET1x0LPA
 • 19/04 abril - - 16:30LEV1x0MAL
 • Rodada 34

 • 20/04 abril - - 16:00LEG0x0DLA
 • 21/04 abril - - 08:00EIB0x1GET
 • 21/04 abril - - 11:15CEL1x1VAL
 • 22/04 abril - - 07:00GIR0x2ESP
 • 22/04 abril - - 11:15MAL2x0RSO
 • 22/04 abril - - 13:30LPA0x4ALA
 • 22/04 abril - - 15:45AMA0x0BET
 • 23/04 abril - - 16:00ABI1x3LEV
 • 09/05 maio - - 15:00FCB5x1VIL
 • 09/05 maio - - 16:30SEV3x2RMA
 • Rodada 35

 • 27/04 abril - - 16:00LEV2x1SEV
 • 28/04 abril - - 08:00ESP1x1LPA
 • 28/04 abril - - 11:15RSO3x1ABI
 • 28/04 abril - - 13:30RMA2x1LEG
 • 28/04 abril - - 15:45VIL4x1CEL
 • 29/04 abril - - 07:00GET1x1GIR
 • 29/04 abril - - 11:15ALA0x1AMA
 • 29/04 abril - - 13:30VAL0x0EIB
 • 29/04 abril - - 15:45DLA2x4FCB
 • 30/04 abril - - 16:00BET2x1MAL
 • Rodada 36

 • 04/05 maio - - 16:00SEV1x0RSO
 • 05/05 maio - - 08:00GIR1x4EIB
 • 05/05 maio - - 11:15ABI2x0BET
 • 05/05 maio - - 13:30CEL1x1DLA
 • 05/05 maio - - 15:45VIL1x0VAL
 • 06/05 maio - - 07:00MAL0x3ALA
 • 06/05 maio - - 11:15AMA0x2ESP
 • 06/05 maio - - 13:30LPA0x1GET
 • 06/05 maio - - 15:45FCB2x2RMA
 • 07/05 maio - - 16:00LEG0x3LEV
 • Rodada 37

 • 12/05 maio - - 11:15RSO3x2LEG
 • 12/05 maio - - 13:30ALA3x1ABI
 • 12/05 maio - - 13:30BET2x2SEV
 • 12/05 maio - - 13:30EIB1x0LPA
 • 12/05 maio - - 13:30GET0x1AMA
 • 12/05 maio - - 13:30GIR0x1VAL
 • 12/05 maio - - 13:30DLA2x4VIL
 • 12/05 maio - - 15:45RMA6x0CEL
 • 13/05 maio - - 11:15ESP4x1MAL
 • 13/05 maio - - 15:45LEV5x4FCB
 • Rodada 38

 • 19/05 maio - - 08:00CEL4x2LEV
 • 19/05 maio - - 11:15LEG3x2BET
 • 19/05 maio - - 13:30LPA1x2GIR
 • 19/05 maio - - 13:30MAL0x1GET
 • 19/05 maio - - 13:30SEV1x0ALA
 • 19/05 maio - - 15:45VIL2x2RMA
 • 20/05 maio - - 07:00VAL2x1DLA
 • 20/05 maio - - 11:15ABI0x1ESP
 • 20/05 maio - - 13:30AMA2x2EIB
 • 20/05 maio - - 15:45FCB1x0RSO

Estadão Blue Studio Express

Conteúdo criado em parceria com pequenas e médias empresas. Saiba mais.

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.