Tabelas

Esportes

Tabela Campeonato Espanhol 2019-2020

Jogos

  Rodada 1

 • 16/08 agosto16:00ABI1x0FCB
 • 17/08 agosto12:00CEL1x3RMA
 • 17/08 agosto14:00VAL1x1RSO
 • 17/08 agosto15:00MLL2x1EIB
 • 17/08 agosto16:00LEG0x1OSA
 • 17/08 agosto16:00VIL4x4GDA
 • 18/08 agosto12:00ALA1x0LEV
 • 18/08 agosto14:00ESP0x2SEV
 • 18/08 agosto16:00BET1x2VAL
 • 18/08 agosto17:00AMA1x0GET
 • Rodada 2

 • 23/08 agosto15:00GDAxSEV
 • 23/08 agosto17:00LEVxVIL
 • 24/08 agosto12:00OSAxEIB
 • 24/08 agosto14:00RMAxVAL
 • 24/08 agosto16:00CELxVAL
 • 24/08 agosto16:00GETxABI
 • 25/08 agosto12:00ALAxESP
 • 25/08 agosto12:00MLLxRSO
 • 25/08 agosto14:00LEGxAMA
 • 25/08 agosto16:00FCBxBET
 • Rodada 3

 • 30/08 agosto15:00SEVxCEL
 • 30/08 agosto17:00ABIxRSO
 • 31/08 agosto12:00OSAxFCB
 • 31/08 agosto14:00GETxALA
 • 31/08 agosto14:00LEVxVAL
 • 31/08 agosto16:00BETxLEG
 • 01/09 setembro12:00VALxMLL
 • 01/09 setembro14:00AMAxEIB
 • 01/09 setembro14:00ESPxGDA
 • 01/09 setembro16:00VILxRMA
 • Rodada 4

 • 13/09 setembro16:00MLLxABI
 • 14/09 setembro08:00RMAxLEV
 • 14/09 setembro11:00LEGxVIL
 • 14/09 setembro13:30RSOxAMA
 • 14/09 setembro16:00FCBxVAL
 • 15/09 setembro07:00EIBxESP
 • 15/09 setembro09:00ALAxSEV
 • 15/09 setembro11:00CELxGDA
 • 15/09 setembro13:30VALxOSA
 • 15/09 setembro16:00BETxGET
 • Rodada 5

 • 22/09 setembro15:00ABIxALA
 • 22/09 setembro15:00AMAxCEL
 • 22/09 setembro15:00ESPxRSO
 • 22/09 setembro15:00GETxMLL
 • 22/09 setembro15:00GDAxFCB
 • 22/09 setembro15:00LEVxEIB
 • 22/09 setembro15:00OSAxBET
 • 22/09 setembro15:00SEVxRMA
 • 22/09 setembro15:00VALxLEG
 • 22/09 setembro15:00VILxVAL
 • Rodada 6

 • 25/09 setembro15:00FCBxVIL
 • 25/09 setembro15:00BETxLEV
 • 25/09 setembro15:00CELxESP
 • 25/09 setembro15:00EIBxSEV
 • 25/09 setembro15:00LEGxABI
 • 25/09 setembro15:00MLLxAMA
 • 25/09 setembro15:00RMAxOSA
 • 25/09 setembro15:00RSOxALA
 • 25/09 setembro15:00VALxGET
 • 25/09 setembro15:00VALxGDA
 • Rodada 7

 • 29/09 setembro15:00ALAxMLL
 • 29/09 setembro15:00ABIxVAL
 • 29/09 setembro15:00AMAxRMA
 • 29/09 setembro15:00EIBxCEL
 • 29/09 setembro15:00ESPxVAL
 • 29/09 setembro15:00GETxFCB
 • 29/09 setembro15:00GDAxLEG
 • 29/09 setembro15:00LEVxOSA
 • 29/09 setembro15:00SEVxRSO
 • 29/09 setembro15:00VILxBET
 • Rodada 8

 • 06/10 outubro15:00FCBxSEV
 • 06/10 outubro15:00BETxEIB
 • 06/10 outubro15:00CELxABI
 • 06/10 outubro15:00LEGxLEV
 • 06/10 outubro15:00MLLxESP
 • 06/10 outubro15:00OSAxVIL
 • 06/10 outubro15:00RMAxGDA
 • 06/10 outubro15:00RSOxGET
 • 06/10 outubro15:00VALxALA
 • 06/10 outubro15:00VALxAMA
 • Rodada 9

 • 20/10 outubro14:00ALAxCEL
 • 20/10 outubro14:00ABIxVAL
 • 20/10 outubro14:00AMAxVAL
 • 20/10 outubro14:00EIBxFCB
 • 20/10 outubro14:00ESPxVIL
 • 20/10 outubro14:00GETxLEG
 • 20/10 outubro14:00GDAxOSA
 • 20/10 outubro14:00MLLxRMA
 • 20/10 outubro14:00RSOxBET
 • 20/10 outubro14:00SEVxLEV
 • Rodada 10

 • 27/10 outubro15:00AMAxABI
 • 27/10 outubro15:00FCBxRMA
 • 27/10 outubro15:00CELxRSO
 • 27/10 outubro15:00GDAxBET
 • 27/10 outubro15:00LEGxMLL
 • 27/10 outubro15:00LEVxESP
 • 27/10 outubro15:00OSAxVAL
 • 27/10 outubro15:00SEVxGET
 • 27/10 outubro15:00VALxEIB
 • 27/10 outubro15:00VILxALA
 • Rodada 11

 • 30/10 outubro15:00ALAxAMA
 • 30/10 outubro15:00ABIxESP
 • 30/10 outubro15:00FCBxVAL
 • 30/10 outubro15:00BETxCEL
 • 30/10 outubro15:00EIBxVIL
 • 30/10 outubro15:00GETxGDA
 • 30/10 outubro15:00MLLxOSA
 • 30/10 outubro15:00RMAxLEG
 • 30/10 outubro15:00RSOxLEV
 • 30/10 outubro15:00VALxSEV
 • Rodada 12

 • 03/11 novembro17:00CELxGET
 • 03/11 novembro17:00ESPxVAL
 • 03/11 novembro17:00GDAxRSO
 • 03/11 novembro17:00LEGxEIB
 • 03/11 novembro17:00LEVxFCB
 • 03/11 novembro17:00OSAxALA
 • 03/11 novembro17:00RMAxBET
 • 03/11 novembro17:00SEVxAMA
 • 03/11 novembro17:00VALxMLL
 • 03/11 novembro17:00VILxABI
 • Rodada 13

 • 10/11 novembro17:00ALAxVAL
 • 10/11 novembro17:00ABIxLEV
 • 10/11 novembro17:00AMAxESP
 • 10/11 novembro17:00FCBxCEL
 • 10/11 novembro17:00BETxSEV
 • 10/11 novembro17:00EIBxRMA
 • 10/11 novembro17:00GETxOSA
 • 10/11 novembro17:00MLLxVIL
 • 10/11 novembro17:00RSOxLEG
 • 10/11 novembro17:00VALxGDA
 • Rodada 14

 • 24/11 novembro17:00BETxVAL
 • 24/11 novembro17:00EIBxALA
 • 24/11 novembro17:00ESPxGET
 • 24/11 novembro17:00GDAxAMA
 • 24/11 novembro17:00LEGxFCB
 • 24/11 novembro17:00LEVxMLL
 • 24/11 novembro17:00OSAxABI
 • 24/11 novembro17:00RMAxRSO
 • 24/11 novembro17:00VALxSEV
 • 24/11 novembro17:00VILxCEL
 • Rodada 15

 • 01/12 dezembro17:00ALAxRMA
 • 01/12 dezembro17:00ABIxGDA
 • 01/12 dezembro17:00AMAxFCB
 • 01/12 dezembro17:00CELxVAL
 • 01/12 dezembro17:00ESPxOSA
 • 01/12 dezembro17:00GETxLEV
 • 01/12 dezembro17:00MLLxBET
 • 01/12 dezembro17:00RSOxEIB
 • 01/12 dezembro17:00SEVxLEG
 • 01/12 dezembro17:00VALxVIL
 • Rodada 16

 • 08/12 dezembro17:00EIBxGET
 • 08/12 dezembro17:00GDAxALA
 • 08/12 dezembro17:00LEGxCEL
 • 08/12 dezembro17:00LEVxVAL
 • 08/12 dezembro17:00OSAxSEV
 • 08/12 dezembro17:00RMAxESP
 • 08/12 dezembro17:00VALxRSO
 • 08/12 dezembro17:00VILxAMA
 • 08/12 dezembro17:00FCBxMLL
 • 08/12 dezembro17:00BETxABI
 • Rodada 17

 • 15/12 dezembro17:00ALAxLEG
 • 15/12 dezembro17:00ABIxEIB
 • 15/12 dezembro17:00AMAxOSA
 • 15/12 dezembro17:00CELxMLL
 • 15/12 dezembro17:00ESPxBET
 • 15/12 dezembro17:00GETxVAL
 • 15/12 dezembro17:00GDAxLEV
 • 15/12 dezembro17:00RSOxFCB
 • 15/12 dezembro17:00SEVxVIL
 • 15/12 dezembro17:00VALxRMA
 • Rodada 18

 • 22/12 dezembro17:00FCBxALA
 • 22/12 dezembro17:00BETxAMA
 • 22/12 dezembro17:00EIBxGDA
 • 22/12 dezembro17:00LEGxESP
 • 22/12 dezembro17:00LEVxCEL
 • 22/12 dezembro17:00MLLxSEV
 • 22/12 dezembro17:00OSAxRSO
 • 22/12 dezembro17:00RMAxABI
 • 22/12 dezembro17:00VALxVAL
 • 22/12 dezembro17:00VILxGET
 • Rodada 19

 • 05/01 janeiro17:00ALAxBET
 • 05/01 janeiro17:00AMAxLEV
 • 05/01 janeiro17:00CELxOSA
 • 05/01 janeiro17:00ESPxFCB
 • 05/01 janeiro17:00GETxRMA
 • 05/01 janeiro17:00GDAxMLL
 • 05/01 janeiro17:00RSOxVIL
 • 05/01 janeiro17:00SEVxABI
 • 05/01 janeiro17:00VALxEIB
 • 05/01 janeiro17:00VALxLEG
 • Rodada 20

 • 19/01 janeiro17:00ABIxCEL
 • 19/01 janeiro17:00FCBxGDA
 • 19/01 janeiro17:00BETxRSO
 • 19/01 janeiro17:00EIBxAMA
 • 19/01 janeiro17:00LEGxGET
 • 19/01 janeiro17:00LEVxALA
 • 19/01 janeiro17:00MLLxVAL
 • 19/01 janeiro17:00OSAxVAL
 • 19/01 janeiro17:00RMAxSEV
 • 19/01 janeiro17:00VILxESP
 • Rodada 21

 • 26/01 janeiro17:00ALAxVIL
 • 26/01 janeiro17:00AMAxLEG
 • 26/01 janeiro17:00CELxEIB
 • 26/01 janeiro17:00ESPxABI
 • 26/01 janeiro17:00GETxBET
 • 26/01 janeiro17:00OSAxLEV
 • 26/01 janeiro17:00RSOxMLL
 • 26/01 janeiro17:00SEVxGDA
 • 26/01 janeiro17:00VALxFCB
 • 26/01 janeiro17:00VALxRMA
 • Rodada 22

 • 02/02 fevereiro17:00ABIxGET
 • 02/02 fevereiro17:00FCBxLEV
 • 02/02 fevereiro17:00EIBxBET
 • 02/02 fevereiro17:00GDAxESP
 • 02/02 fevereiro17:00LEGxRSO
 • 02/02 fevereiro17:00MLLxVAL
 • 02/02 fevereiro17:00RMAxAMA
 • 02/02 fevereiro17:00SEVxALA
 • 02/02 fevereiro17:00VALxCEL
 • 02/02 fevereiro17:00VILxOSA
 • Rodada 23

 • 09/02 fevereiro17:00ALAxEIB
 • 09/02 fevereiro17:00AMAxGDA
 • 09/02 fevereiro17:00BETxFCB
 • 09/02 fevereiro17:00CELxSEV
 • 09/02 fevereiro17:00ESPxMLL
 • 09/02 fevereiro17:00GETxVAL
 • 09/02 fevereiro17:00LEVxLEG
 • 09/02 fevereiro17:00OSAxRMA
 • 09/02 fevereiro17:00RSOxABI
 • 09/02 fevereiro17:00VALxVIL
 • Rodada 24

 • 16/02 fevereiro16:00ABIxOSA
 • 16/02 fevereiro16:00FCBxGET
 • 16/02 fevereiro16:00EIBxRSO
 • 16/02 fevereiro16:00GDAxVAL
 • 16/02 fevereiro16:00LEGxBET
 • 16/02 fevereiro16:00MLLxALA
 • 16/02 fevereiro16:00RMAxCEL
 • 16/02 fevereiro16:00SEVxESP
 • 16/02 fevereiro16:00VALxAMA
 • 16/02 fevereiro16:00VILxLEV
 • Rodada 25

 • 23/02 fevereiro16:00ALAxABI
 • 23/02 fevereiro16:00AMAxVIL
 • 23/02 fevereiro16:00FCBxEIB
 • 23/02 fevereiro16:00BETxMLL
 • 23/02 fevereiro16:00CELxLEG
 • 23/02 fevereiro16:00GETxSEV
 • 23/02 fevereiro16:00LEVxRMA
 • 23/02 fevereiro16:00OSAxGDA
 • 23/02 fevereiro16:00RSOxVAL
 • 23/02 fevereiro16:00VALxESP
 • Rodada 26

 • 01/03 março16:00ABIxVIL
 • 01/03 março16:00EIBxLEV
 • 01/03 março16:00ESPxAMA
 • 01/03 março16:00GDAxCEL
 • 01/03 março16:00LEGxALA
 • 01/03 março16:00MLLxGET
 • 01/03 março16:00RMAxFCB
 • 01/03 março16:00RSOxVAL
 • 01/03 março16:00SEVxOSA
 • 01/03 março16:00VALxBET
 • Rodada 27

 • 08/03 março16:00ALAxVAL
 • 08/03 março16:00AMAxSEV
 • 08/03 março16:00FCBxRSO
 • 08/03 março16:00BETxRMA
 • 08/03 março16:00EIBxMLL
 • 08/03 março16:00GETxCEL
 • 08/03 março16:00LEVxGDA
 • 08/03 março16:00OSAxESP
 • 08/03 março16:00VALxABI
 • 08/03 março16:00VILxLEG
 • Rodada 28

 • 15/03 março16:00ABIxAMA
 • 15/03 março16:00CELxVIL
 • 15/03 março16:00ESPxALA
 • 15/03 março16:00GDAxGET
 • 15/03 março16:00LEGxVAL
 • 15/03 março16:00MLLxFCB
 • 15/03 março16:00RMAxEIB
 • 15/03 março16:00RSOxOSA
 • 15/03 março16:00SEVxBET
 • 15/03 março16:00VALxLEV
 • Rodada 29

 • 22/03 março16:00ALAxRSO
 • 22/03 março16:00FCBxLEG
 • 22/03 março16:00BETxGDA
 • 22/03 março16:00EIBxABI
 • 22/03 março16:00GETxESP
 • 22/03 março16:00LEVxSEV
 • 22/03 março16:00OSAxAMA
 • 22/03 março16:00RMAxVAL
 • 22/03 março16:00VALxCEL
 • 22/03 março16:00VILxMLL
 • Rodada 30

 • 05/04 abril15:00ABIxBET
 • 05/04 abril15:00AMAxVAL
 • 05/04 abril15:00CELxALA
 • 05/04 abril15:00ESPxLEV
 • 05/04 abril15:00GETxEIB
 • 05/04 abril15:00GDAxVIL
 • 05/04 abril15:00MLLxLEG
 • 05/04 abril15:00RSOxRMA
 • 05/04 abril15:00SEVxFCB
 • 05/04 abril15:00VALxOSA
 • Rodada 31

 • 12/04 abril15:00ALAxOSA
 • 12/04 abril15:00FCBxABI
 • 12/04 abril15:00BETxESP
 • 12/04 abril15:00EIBxVAL
 • 12/04 abril15:00LEGxGDA
 • 12/04 abril15:00LEVxAMA
 • 12/04 abril15:00RMAxMLL
 • 12/04 abril15:00RSOxCEL
 • 12/04 abril15:00VALxGET
 • 12/04 abril15:00VILxSEV
 • Rodada 32

 • 22/04 abril15:00ABIxMLL
 • 22/04 abril15:00AMAxALA
 • 22/04 abril15:00CELxFCB
 • 22/04 abril15:00ESPxRMA
 • 22/04 abril15:00GETxRSO
 • 22/04 abril15:00GDAxEIB
 • 22/04 abril15:00LEVxBET
 • 22/04 abril15:00OSAxLEG
 • 22/04 abril15:00SEVxVAL
 • 22/04 abril15:00VILxVAL
 • Rodada 33

 • 26/04 abril15:00ALAxGDA
 • 26/04 abril15:00FCBxAMA
 • 26/04 abril15:00BETxVIL
 • 26/04 abril15:00EIBxOSA
 • 26/04 abril15:00LEGxSEV
 • 26/04 abril15:00MLLxCEL
 • 26/04 abril15:00RMAxGET
 • 26/04 abril15:00RSOxESP
 • 26/04 abril15:00VALxABI
 • 26/04 abril15:00VALxLEV
 • Rodada 34

 • 03/05 maio15:00ABIxRMA
 • 03/05 maio15:00AMAxMLL
 • 03/05 maio15:00CELxBET
 • 03/05 maio15:00ESPxLEG
 • 03/05 maio15:00GDAxVAL
 • 03/05 maio15:00LEVxRSO
 • 03/05 maio15:00OSAxGET
 • 03/05 maio15:00SEVxEIB
 • 03/05 maio15:00VALxALA
 • 03/05 maio15:00VILxFCB
 • Rodada 35

 • 10/05 maio15:00ABIxSEV
 • 10/05 maio15:00FCBxESP
 • 10/05 maio15:00BETxOSA
 • 10/05 maio15:00CELxAMA
 • 10/05 maio15:00EIBxLEG
 • 10/05 maio15:00GETxVIL
 • 10/05 maio15:00MLLxLEV
 • 10/05 maio15:00RMAxALA
 • 10/05 maio15:00RSOxGDA
 • 10/05 maio15:00VALxVAL
 • Rodada 36

 • 13/05 maio15:00ALAxGET
 • 13/05 maio15:00AMAxBET
 • 13/05 maio15:00ESPxEIB
 • 13/05 maio15:00GDAxRMA
 • 13/05 maio15:00LEGxVAL
 • 13/05 maio15:00LEVxABI
 • 13/05 maio15:00OSAxCEL
 • 13/05 maio15:00SEVxMLL
 • 13/05 maio15:00VALxFCB
 • 13/05 maio15:00VILxRSO
 • Rodada 37

 • 17/05 maio15:00ABIxLEG
 • 17/05 maio15:00FCBxOSA
 • 17/05 maio15:00BETxALA
 • 17/05 maio15:00CELxLEV
 • 17/05 maio15:00EIBxVAL
 • 17/05 maio15:00GETxAMA
 • 17/05 maio15:00MLLxGDA
 • 17/05 maio15:00RMAxVIL
 • 17/05 maio15:00RSOxSEV
 • 17/05 maio15:00VALxESP
 • Rodada 38

 • 24/05 maio15:00ALAxFCB
 • 24/05 maio15:00AMAxRSO
 • 24/05 maio15:00ESPxCEL
 • 24/05 maio15:00GDAxABI
 • 24/05 maio15:00LEGxRMA
 • 24/05 maio15:00LEVxGET
 • 24/05 maio15:00OSAxMLL
 • 24/05 maio15:00SEVxVAL
 • 24/05 maio15:00VALxBET
 • 24/05 maio15:00VILxEIB

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.