Tabelas

Esportes

Tabela Campeonato Francês 2019-2020

Jogos

  Rodada 1

 • 09/08 agosto15:45MON0x3LYO
 • 10/08 agosto12:30OMA0x2REI
 • 10/08 agosto15:00ANG3x1BOR
 • 10/08 agosto15:00BST1x1TOU
 • 10/08 agosto15:00DIJ1x2SAT
 • 10/08 agosto15:00MON0x1REN
 • 10/08 agosto15:00NIC2x1AMI
 • 11/08 agosto10:00LIL2x1NAN
 • 11/08 agosto12:00STR1x1MET
 • 11/08 agosto16:00PSG3x0NIM
 • Rodada 2

 • 16/08 agosto15:45LYO6x0ANG
 • 17/08 agosto12:30NAN0x0OMA
 • 17/08 agosto15:00AMI1x0LIL
 • 17/08 agosto15:00BOR1x1MON
 • 17/08 agosto15:00MET3x0MON
 • 17/08 agosto15:00NIM1x2NIC
 • 17/08 agosto15:00TOU1x0DIJ
 • 18/08 agosto10:00SAT1x1BST
 • 18/08 agosto12:00REI0x0STR
 • 18/08 agosto16:00REN2x1PSG
 • Rodada 3

 • 24/08 agosto15:00AMI1x2NAN
 • 24/08 agosto15:00ANG3x0MET
 • 24/08 agosto15:00BST1x0REI
 • 24/08 agosto15:00DIJ0x2BOR
 • 25/08 agosto10:00MON2x2NIM
 • 25/08 agosto12:00STR0x2REN
 • 25/08 agosto16:00PSG4x0TOU
 • 27/08 agosto14:00MON1x0LYO
 • 28/08 agosto14:00LIL3x0SAT
 • 28/08 agosto16:00NIC1x2OMA
 • Rodada 4

 • 30/08 agosto15:45MET0x2PSG
 • 31/08 agosto12:30LYO1x1BOR
 • 31/08 agosto15:00ANG2x0DIJ
 • 31/08 agosto15:00NAN1x0MON
 • 31/08 agosto15:00NIM3x0BST
 • 31/08 agosto15:00TOU2x0AMI
 • 01/09 setembro10:00REI2x0LIL
 • 01/09 setembro10:00REN1x2NIC
 • 01/09 setembro12:00STR2x2MON
 • 01/09 setembro16:00OMA1x0SAT
 • Rodada 5

 • 13/09 setembro14:00LIL2x1ANG
 • 13/09 setembro15:45AMI2x2LYO
 • 14/09 setembro12:30PSG1x0STR
 • 14/09 setembro15:00BOR2x0MET
 • 14/09 setembro15:00BST0x0REN
 • 14/09 setembro15:00DIJ0x0NIM
 • 14/09 setembro15:00MON2x1NIC
 • 15/09 setembro10:00NAN1x0REI
 • 15/09 setembro12:00SAT2x2TOU
 • 15/09 setembro16:00MON3x4OMA
 • Rodada 6

 • 20/09 setembro15:45STR2x1NAN
 • 21/09 setembro12:30OMA1x1MON
 • 21/09 setembro15:00BOR2x2BST
 • 21/09 setembro15:00MET1x2AMI
 • 21/09 setembro15:00NIC2x1DIJ
 • 21/09 setembro15:00NIM1x0TOU
 • 21/09 setembro15:00REI0x0MON
 • 22/09 setembro10:00REN1x1LIL
 • 22/09 setembro12:00ANG4x1SAT
 • 22/09 setembro16:00LYO0x1PSG
 • Rodada 7

 • 24/09 setembro14:00DIJ0x0OMA
 • 24/09 setembro16:00MON3x1NIC
 • 25/09 setembro14:00AMI1x3BOR
 • 25/09 setembro14:00BST2x2LYO
 • 25/09 setembro14:00LIL2x0STR
 • 25/09 setembro14:00MON1x0NIM
 • 25/09 setembro14:00NAN1x0REN
 • 25/09 setembro14:00SAT0x1MET
 • 25/09 setembro14:00TOU0x2ANG
 • 25/09 setembro16:00PSG0x2REI
 • Rodada 8

 • 28/09 setembro08:30LYO0x1NAN
 • 28/09 setembro12:30BOR0x1PSG
 • 28/09 setembro15:00ANG1x1AMI
 • 28/09 setembro15:00MET2x2TOU
 • 28/09 setembro15:00MON4x1BST
 • 28/09 setembro15:00NIC1x1LIL
 • 28/09 setembro15:00REI1x2DIJ
 • 29/09 setembro10:00STR1x0MON
 • 29/09 setembro12:00NIM0x1SAT
 • 29/09 setembro16:00OMA1x1REN
 • Rodada 9

 • 04/10 outubro15:45AMI3x1OMA
 • 05/10 outubro12:30PSG4x0ANG
 • 05/10 outubro15:00BST2x0MET
 • 05/10 outubro15:00DIJ1x0STR
 • 05/10 outubro15:00MON3x1MON
 • 05/10 outubro15:00NAN1x0NIC
 • 05/10 outubro15:00TOU1x3BOR
 • 06/10 outubro10:00LIL2x2NIM
 • 06/10 outubro12:00REN0x1REI
 • 06/10 outubro16:00SAT1x0LYO
 • Rodada 10

 • 18/10 outubro15:45NICxPSG
 • 19/10 outubro12:30LYOxDIJ
 • 19/10 outubro15:00ANGxBST
 • 19/10 outubro15:00METxNAN
 • 19/10 outubro15:00NIMxAMI
 • 19/10 outubro15:00REIxMON
 • 19/10 outubro15:00TOUxLIL
 • 20/10 outubro09:00BORxSAT
 • 20/10 outubro11:00MONxREN
 • 20/10 outubro15:00OMAxSTR
 • Rodada 11

 • 25/10 outubro14:45NANxMON
 • 26/10 outubro11:30LILxBOR
 • 26/10 outubro14:00BSTxDIJ
 • 26/10 outubro14:00LYOxMET
 • 26/10 outubro14:00MONxANG
 • 26/10 outubro14:00REIxNIM
 • 26/10 outubro14:00STRxNIC
 • 27/10 outubro10:00RENxTOU
 • 27/10 outubro12:00SATxAMI
 • 27/10 outubro16:00PSGxOMA
 • Rodada 12

 • 01/11 novembro15:45DIJxPSG
 • 02/11 novembro12:30OMAxLIL
 • 02/11 novembro15:00AMIxBST
 • 02/11 novembro15:00ANGxSTR
 • 02/11 novembro15:00METxMON
 • 02/11 novembro15:00NIMxREN
 • 02/11 novembro15:00TOUxLYO
 • 03/11 novembro11:00BORxNAN
 • 03/11 novembro13:00NICxREI
 • 03/11 novembro17:00SATxMON
 • Rodada 13

 • 08/11 novembro16:45NICxBOR
 • 09/11 novembro13:30BSTxPSG
 • 09/11 novembro16:00LILxMET
 • 09/11 novembro16:00MONxDIJ
 • 09/11 novembro16:00REIxANG
 • 09/11 novembro16:00STRxNIM
 • 10/11 novembro11:00RENxAMI
 • 10/11 novembro13:00MONxTOU
 • 10/11 novembro13:00NANxSAT
 • 10/11 novembro17:00OMAxLYO
 • Rodada 14

 • 23/11 novembro16:00AMIxSTR
 • 23/11 novembro16:00ANGxNIM
 • 23/11 novembro16:00BORxMON
 • 23/11 novembro16:00BSTxNAN
 • 23/11 novembro16:00DIJxREN
 • 23/11 novembro16:00LYOxNIC
 • 23/11 novembro16:00METxREI
 • 23/11 novembro16:00PSGxLIL
 • 23/11 novembro16:00SATxMON
 • 23/11 novembro16:00TOUxOMA
 • Rodada 15

 • 30/11 novembro16:00LILxDIJ
 • 30/11 novembro16:00OMAxBST
 • 30/11 novembro16:00MONxPSG
 • 30/11 novembro16:00MONxAMI
 • 30/11 novembro16:00NANxTOU
 • 30/11 novembro16:00NICxANG
 • 30/11 novembro16:00NIMxMET
 • 30/11 novembro16:00REIxBOR
 • 30/11 novembro16:00RENxSAT
 • 30/11 novembro16:00STRxLYO
 • Rodada 16

 • 04/12 dezembro16:00AMIxREI
 • 04/12 dezembro16:00ANGxOMA
 • 04/12 dezembro16:00BORxNIM
 • 04/12 dezembro16:00BSTxSTR
 • 04/12 dezembro16:00DIJxMON
 • 04/12 dezembro16:00LYOxLIL
 • 04/12 dezembro16:00METxREN
 • 04/12 dezembro16:00PSGxNAN
 • 04/12 dezembro16:00SATxNIC
 • 04/12 dezembro16:00TOUxMON
 • Rodada 17

 • 07/12 dezembro16:00LILxBST
 • 07/12 dezembro16:00OMAxBOR
 • 07/12 dezembro16:00MONxAMI
 • 07/12 dezembro16:00MONxPSG
 • 07/12 dezembro16:00NANxDIJ
 • 07/12 dezembro16:00NICxMET
 • 07/12 dezembro16:00NIMxLYO
 • 07/12 dezembro16:00REIxSAT
 • 07/12 dezembro16:00RENxANG
 • 07/12 dezembro16:00STRxTOU
 • Rodada 18

 • 14/12 dezembro16:00AMIxDIJ
 • 14/12 dezembro16:00ANGxMON
 • 14/12 dezembro16:00BORxSTR
 • 14/12 dezembro16:00BSTxNIC
 • 14/12 dezembro16:00LILxMON
 • 14/12 dezembro16:00LYOxREN
 • 14/12 dezembro16:00METxOMA
 • 14/12 dezembro16:00NIMxNAN
 • 14/12 dezembro16:00TOUxREI
 • 14/12 dezembro16:00SATxPSG
 • Rodada 19

 • 21/12 dezembro16:00DIJxMET
 • 21/12 dezembro16:00OMAxNIM
 • 21/12 dezembro16:00MONxLIL
 • 21/12 dezembro16:00MONxBST
 • 21/12 dezembro16:00NANxANG
 • 21/12 dezembro16:00NICxTOU
 • 21/12 dezembro16:00PSGxAMI
 • 21/12 dezembro16:00REIxLYO
 • 21/12 dezembro16:00RENxBOR
 • 21/12 dezembro16:00STRxSAT
 • Rodada 20

 • 11/01 janeiro16:00AMIxMON
 • 11/01 janeiro16:00ANGxNIC
 • 11/01 janeiro16:00BORxLYO
 • 11/01 janeiro16:00DIJxLIL
 • 11/01 janeiro16:00METxSTR
 • 11/01 janeiro16:00NIMxREI
 • 11/01 janeiro16:00RENxOMA
 • 11/01 janeiro16:00SATxNAN
 • 11/01 janeiro16:00TOUxBST
 • 11/01 janeiro16:00PSGxMON
 • Rodada 21

 • 25/01 janeiro16:00BSTxAMI
 • 25/01 janeiro16:00LYOxTOU
 • 25/01 janeiro16:00OMAxANG
 • 25/01 janeiro16:00MONxSTR
 • 25/01 janeiro16:00MONxDIJ
 • 25/01 janeiro16:00NANxBOR
 • 25/01 janeiro16:00NICxREN
 • 25/01 janeiro16:00REIxMET
 • 25/01 janeiro16:00SATxNIM
 • 25/01 janeiro16:00LILxPSG
 • Rodada 22

 • 01/02 fevereiro16:00AMIxTOU
 • 01/02 fevereiro16:00ANGxREI
 • 01/02 fevereiro16:00BORxOMA
 • 01/02 fevereiro16:00DIJxBST
 • 01/02 fevereiro16:00METxSAT
 • 01/02 fevereiro16:00NICxLYO
 • 01/02 fevereiro16:00NIMxMON
 • 01/02 fevereiro16:00PSGxMON
 • 01/02 fevereiro16:00RENxNAN
 • 01/02 fevereiro16:00STRxLIL
 • Rodada 23

 • 05/02 fevereiro16:00BSTxBOR
 • 05/02 fevereiro16:00LILxREN
 • 05/02 fevereiro16:00LYOxAMI
 • 05/02 fevereiro16:00MONxANG
 • 05/02 fevereiro16:00MONxMET
 • 05/02 fevereiro16:00NANxPSG
 • 05/02 fevereiro16:00NIMxDIJ
 • 05/02 fevereiro16:00REIxNIC
 • 05/02 fevereiro16:00SATxOMA
 • 05/02 fevereiro16:00TOUxSTR
 • Rodada 24

 • 08/02 fevereiro16:00AMIxMON
 • 08/02 fevereiro16:00ANGxLIL
 • 08/02 fevereiro16:00DIJxNAN
 • 08/02 fevereiro16:00OMAxTOU
 • 08/02 fevereiro16:00METxBOR
 • 08/02 fevereiro16:00MONxSAT
 • 08/02 fevereiro16:00NICxNIM
 • 08/02 fevereiro16:00RENxBST
 • 08/02 fevereiro16:00STRxREI
 • 08/02 fevereiro16:00PSGxLYO
 • Rodada 25

 • 15/02 fevereiro16:00AMIxPSG
 • 15/02 fevereiro16:00BORxDIJ
 • 15/02 fevereiro16:00BSTxSAT
 • 15/02 fevereiro16:00LILxOMA
 • 15/02 fevereiro16:00LYOxSTR
 • 15/02 fevereiro16:00MONxMON
 • 15/02 fevereiro16:00NANxMET
 • 15/02 fevereiro16:00NIMxANG
 • 15/02 fevereiro16:00REIxREN
 • 15/02 fevereiro16:00TOUxNIC
 • Rodada 26

 • 22/02 fevereiro16:00ANGxMON
 • 22/02 fevereiro16:00DIJxMON
 • 22/02 fevereiro16:00LILxTOU
 • 22/02 fevereiro16:00OMAxNAN
 • 22/02 fevereiro16:00METxLYO
 • 22/02 fevereiro16:00NICxBST
 • 22/02 fevereiro16:00PSGxBOR
 • 22/02 fevereiro16:00RENxNIM
 • 22/02 fevereiro16:00SATxREI
 • 22/02 fevereiro16:00STRxAMI
 • Rodada 27

 • 29/02 fevereiro16:00AMIxMET
 • 29/02 fevereiro16:00BORxNIC
 • 29/02 fevereiro16:00BSTxANG
 • 29/02 fevereiro16:00MONxREI
 • 29/02 fevereiro16:00MONxSTR
 • 29/02 fevereiro16:00NANxLIL
 • 29/02 fevereiro16:00NIMxOMA
 • 29/02 fevereiro16:00PSGxDIJ
 • 29/02 fevereiro16:00TOUxREN
 • 29/02 fevereiro16:00LYOxSAT
 • Rodada 28

 • 07/03 março16:00ANGxNAN
 • 07/03 março16:00DIJxTOU
 • 07/03 março16:00LILxLYO
 • 07/03 março16:00OMAxAMI
 • 07/03 março16:00METxNIM
 • 07/03 março16:00NICxMON
 • 07/03 março16:00REIxBST
 • 07/03 março16:00RENxMON
 • 07/03 março16:00SATxBOR
 • 07/03 março16:00STRxPSG
 • Rodada 29

 • 14/03 março16:00AMIxANG
 • 14/03 março16:00BORxREN
 • 14/03 março16:00BSTxLIL
 • 14/03 março16:00LYOxREI
 • 14/03 março16:00MONxSAT
 • 14/03 março16:00MONxOMA
 • 14/03 março16:00NANxNIM
 • 14/03 março16:00PSGxNIC
 • 14/03 março16:00STRxDIJ
 • 14/03 março16:00TOUxMET
 • Rodada 30

 • 21/03 março16:00ANGxTOU
 • 21/03 março16:00DIJxAMI
 • 21/03 março16:00LILxMON
 • 21/03 março16:00METxBST
 • 21/03 março16:00NICxMON
 • 21/03 março16:00NIMxBOR
 • 21/03 março16:00REIxNAN
 • 21/03 março16:00RENxLYO
 • 21/03 março16:00SATxSTR
 • 21/03 março16:00OMAxPSG
 • Rodada 31

 • 05/04 abril15:00AMIxREN
 • 05/04 abril15:00BORxREI
 • 05/04 abril15:00BSTxOMA
 • 05/04 abril15:00DIJxNIC
 • 05/04 abril15:00LYOxNIM
 • 05/04 abril15:00MONxNAN
 • 05/04 abril15:00MONxLIL
 • 05/04 abril15:00PSGxMET
 • 05/04 abril15:00STRxANG
 • 05/04 abril15:00TOUxSAT
 • Rodada 32

 • 11/04 abril15:00ANGxPSG
 • 11/04 abril15:00BORxAMI
 • 11/04 abril15:00BSTxMON
 • 11/04 abril15:00OMAxDIJ
 • 11/04 abril15:00METxLIL
 • 11/04 abril15:00NANxLYO
 • 11/04 abril15:00NICxSTR
 • 11/04 abril15:00NIMxMON
 • 11/04 abril15:00REIxTOU
 • 11/04 abril15:00SATxREN
 • Rodada 33

 • 18/04 abril15:00RENxMET
 • 18/04 abril15:00STRxBST
 • 18/04 abril15:00TOUxNAN
 • 18/04 abril15:00LYOxOMA
 • 18/04 abril15:00AMIxNIM
 • 18/04 abril15:00DIJxANG
 • 18/04 abril15:00LILxNIC
 • 18/04 abril15:00MONxBOR
 • 18/04 abril15:00MONxREI
 • 18/04 abril15:00PSGxSAT
 • Rodada 34

 • 26/04 abril15:00BORxTOU
 • 26/04 abril15:00BSTxMON
 • 26/04 abril15:00LYOxMON
 • 26/04 abril15:00OMAxNIC
 • 26/04 abril15:00METxDIJ
 • 26/04 abril15:00NANxAMI
 • 26/04 abril15:00NIMxLIL
 • 26/04 abril15:00REIxPSG
 • 26/04 abril15:00RENxSTR
 • 26/04 abril15:00SATxANG
 • Rodada 35

 • 02/05 maio15:00AMIxSAT
 • 02/05 maio15:00ANGxREN
 • 02/05 maio15:00LYOxDIJ
 • 02/05 maio15:00LILxREI
 • 02/05 maio15:00MONxMET
 • 02/05 maio15:00MONxBOR
 • 02/05 maio15:00NICxNAN
 • 02/05 maio15:00PSGxBST
 • 02/05 maio15:00STRxOMA
 • 02/05 maio15:00TOUxNIM
 • Rodada 36

 • 09/05 maio15:00BORxANG
 • 09/05 maio15:00LYOxMON
 • 09/05 maio15:00OMAxMON
 • 09/05 maio15:00METxNIC
 • 09/05 maio15:00NANxBST
 • 09/05 maio15:00NIMxSTR
 • 09/05 maio15:00REIxAMI
 • 09/05 maio15:00RENxDIJ
 • 09/05 maio15:00SATxLIL
 • 09/05 maio15:00TOUxPSG
 • Rodada 37

 • 16/05 maio15:00ANGxLYO
 • 16/05 maio15:00BSTxNIM
 • 16/05 maio15:00DIJxREI
 • 16/05 maio15:00LILxAMI
 • 16/05 maio15:00OMAxMET
 • 16/05 maio15:00MONxTOU
 • 16/05 maio15:00MONxNAN
 • 16/05 maio15:00NICxSAT
 • 16/05 maio15:00PSGxREN
 • 16/05 maio15:00STRxBOR
 • Rodada 38

 • 23/05 maio15:00AMIxNIC
 • 23/05 maio15:00BORxLIL
 • 23/05 maio15:00LYOxBST
 • 23/05 maio15:00METxANG
 • 23/05 maio15:00NANxSTR
 • 23/05 maio15:00NIMxPSG
 • 23/05 maio15:00REIxOMA
 • 23/05 maio15:00RENxMON
 • 23/05 maio15:00SATxDIJ
 • 23/05 maio15:00TOUxMON

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.