Tabelas

Esportes

Tabela Campeonato Francês 2022-2023

Jogos

  Rodada 1

 • 05/08 agosto - Parc OL - 16:00LYO2x1AJC
 • 06/08 agosto - La Meinau - 12:00STR1x2MON
 • 06/08 agosto - Gabriel Montpied - 16:00CFA0x5PSG
 • 07/08 agosto - Municipal - 08:00TOU1x1NIC
 • 07/08 agosto - Raymond-Kopa - 10:00ANG0x0NAN
 • 07/08 agosto - Bollaert-Delelis - 10:00LEN3x2BST
 • 07/08 agosto - Pierre-Mauroy - 10:00LIL4x1ARR
 • 07/08 agosto - La Mosson - 10:00MON3x2Tro
 • 07/08 agosto - Roazhon Park - 12:05REN0x1LOR
 • 07/08 agosto - Vélodrome - 15:45OMA4x1REI
 • Rodada 2

 • 12/08 agosto - La Beaujoire - 16:00NAN1x1LIL
 • 13/08 agosto - Louis II - 12:00MON1x1REN
 • 13/08 agosto - Parque dos Príncipes - 16:00PSG5x2MON
 • 14/08 agosto - Moustoir - 08:00LORxLYO
 • 14/08 agosto - François Coty - 10:00AJC0x0LEN
 • 14/08 agosto - I Abbé-Deschamps - 10:00ARR2x2ANG
 • 14/08 agosto - Auguste Delaune - 10:00REI2x4CFA
 • 14/08 agosto - De i´Aube - 10:00Tro0x3TOU
 • 14/08 agosto - Allianz Riviera - 12:05NIC1x1STR
 • 14/08 agosto - Francis-le Blé - 15:45BST1x1OMA
 • Rodada 3

 • 19/08 agosto - Parc OL - 16:00LYOxTro
 • 20/08 agosto - Louis II - 12:00MONxLEN
 • 20/08 agosto - Vélodrome - 16:00OMAxNAN
 • 21/08 agosto - La Meinau - 08:00STRxREI
 • 21/08 agosto - - 10:00ANGxBST
 • 21/08 agosto - - 10:00CFAxNIC
 • 21/08 agosto - - 10:00MONxARR
 • 21/08 agosto - - 10:00TOUxLOR
 • 21/08 agosto - Roazhon Park - 12:05RENxAJC
 • 21/08 agosto - Pierre-Mauroy - 15:45LILxPSG
 • Rodada 4

 • 26/08 agosto - François Coty - 16:00AJCxLIL
 • 27/08 agosto - I Abbé-Deschamps - 12:00ARRxSTR
 • 27/08 agosto - Bollaert-Delelis - 16:00LENxREN
 • 28/08 agosto - La Beaujoire - 08:00NANxTOU
 • 28/08 agosto - - 10:00BSTxMON
 • 28/08 agosto - - 10:00LORxCFA
 • 28/08 agosto - - 10:00NICxOMA
 • 28/08 agosto - - 10:00TroxANG
 • 28/08 agosto - Augusto Delaune - 12:05REIxLYO
 • 28/08 agosto - Parque dos Príncipes - 15:45PSGxMON
 • Rodada 5

 • 31/08 agosto - - 14:00ANGxREI
 • 31/08 agosto - - 14:00LENxLOR
 • 31/08 agosto - - 14:00LILxNIC
 • 31/08 agosto - - 14:00LYOxARR
 • 31/08 agosto - - 14:00OMAxCFA
 • 31/08 agosto - - 14:00MONxTro
 • 31/08 agosto - - 14:00MONxAJC
 • 31/08 agosto - - 14:00RENxBST
 • 31/08 agosto - - 14:00STRxNAN
 • 31/08 agosto - - 14:00TOUxPSG
 • Rodada 6

 • 04/09 setembro - - 10:00AJCxLOR
 • 04/09 setembro - - 10:00ARRxOMA
 • 04/09 setembro - - 10:00BSTxSTR
 • 04/09 setembro - - 10:00CFAxTOU
 • 04/09 setembro - - 10:00LYOxANG
 • 04/09 setembro - - 10:00MONxLIL
 • 04/09 setembro - - 10:00NANxPSG
 • 04/09 setembro - - 10:00NICxMON
 • 04/09 setembro - - 10:00REIxLEN
 • 04/09 setembro - - 10:00TroxREN
 • Rodada 7

 • 11/09 setembro - - 10:00AJCxNIC
 • 11/09 setembro - - 10:00ANGxMON
 • 11/09 setembro - - 10:00LENxTro
 • 11/09 setembro - - 10:00LORxNAN
 • 11/09 setembro - - 10:00OMAxLIL
 • 11/09 setembro - - 10:00MONxLYO
 • 11/09 setembro - - 10:00PSGxBST
 • 11/09 setembro - - 10:00RENxARR
 • 11/09 setembro - - 10:00STRxCFA
 • 11/09 setembro - - 10:00TOUxREI
 • Rodada 8

 • 18/09 setembro - - 10:00ARRxLOR
 • 18/09 setembro - - 10:00BSTxAJC
 • 18/09 setembro - - 10:00CFAxTro
 • 18/09 setembro - - 10:00LILxTOU
 • 18/09 setembro - - 10:00LYOxPSG
 • 18/09 setembro - - 10:00OMAxREN
 • 18/09 setembro - - 10:00MONxSTR
 • 18/09 setembro - - 10:00NANxLEN
 • 18/09 setembro - - 10:00NICxANG
 • 18/09 setembro - - 10:00REIxMON
 • Rodada 9

 • 02/10 outubro - - 10:00AJCxCFA
 • 02/10 outubro - - 10:00ANGxOMA
 • 02/10 outubro - - 10:00ARRxBST
 • 02/10 outubro - - 10:00LENxLYO
 • 02/10 outubro - - 10:00LORxLIL
 • 02/10 outubro - - 10:00MONxNAN
 • 02/10 outubro - - 10:00PSGxNIC
 • 02/10 outubro - - 10:00STRxREN
 • 02/10 outubro - - 10:00TOUxMON
 • 02/10 outubro - - 10:00TroxREI
 • Rodada 10

 • 09/10 outubro - - 10:00LYOxTOU
 • 09/10 outubro - - 10:00OMAxAJC
 • 09/10 outubro - - 10:00MONxMON
 • 09/10 outubro - - 10:00NICxTro
 • 09/10 outubro - - 10:00REIxPSG
 • 09/10 outubro - - 10:00RENxNAN
 • 09/10 outubro - - 10:00ANGxSTR
 • 09/10 outubro - - 10:00BSTxLOR
 • 09/10 outubro - - 10:00CFAxARR
 • 09/10 outubro - - 10:00LILxLEN
 • Rodada 11

 • 16/10 outubro - - 10:00ARRxNIC
 • 16/10 outubro - - 10:00LENxMON
 • 16/10 outubro - - 10:00LORxREI
 • 16/10 outubro - - 10:00MONxCFA
 • 16/10 outubro - - 10:00NANxBST
 • 16/10 outubro - - 10:00PSGxOMA
 • 16/10 outubro - - 10:00RENxLYO
 • 16/10 outubro - - 10:00STRxLIL
 • 16/10 outubro - - 10:00TOUxANG
 • 16/10 outubro - - 10:00TroxAJC
 • Rodada 12

 • 23/10 outubro - - 10:00AJCxPSG
 • 23/10 outubro - - 10:00ANGxREN
 • 23/10 outubro - - 10:00CFAxBST
 • 23/10 outubro - - 10:00LILxMON
 • 23/10 outubro - - 10:00OMAxLEN
 • 23/10 outubro - - 10:00MONxLYO
 • 23/10 outubro - - 10:00NICxNAN
 • 23/10 outubro - - 10:00REIxARR
 • 23/10 outubro - - 10:00TOUxSTR
 • 23/10 outubro - - 10:00TroxLOR
 • Rodada 13

 • 30/10 outubro - - 11:00ARRxAJC
 • 30/10 outubro - - 11:00BSTxREI
 • 30/10 outubro - - 11:00LENxTOU
 • 30/10 outubro - - 11:00LORxNIC
 • 30/10 outubro - - 11:00LYOxLIL
 • 30/10 outubro - - 11:00MONxANG
 • 30/10 outubro - - 11:00NANxCFA
 • 30/10 outubro - - 11:00PSGxTro
 • 30/10 outubro - - 11:00RENxMON
 • 30/10 outubro - - 11:00STRxOMA
 • Rodada 14

 • 06/11 novembro - - 11:00AJCxSTR
 • 06/11 novembro - - 11:00ANGxLEN
 • 06/11 novembro - - 11:00CFAxMON
 • 06/11 novembro - - 11:00LILxREN
 • 06/11 novembro - - 11:00LORxPSG
 • 06/11 novembro - - 11:00OMAxLYO
 • 06/11 novembro - - 11:00NICxBST
 • 06/11 novembro - - 11:00REIxNAN
 • 06/11 novembro - - 11:00TOUxMON
 • 06/11 novembro - - 11:00TroxARR
 • Rodada 15

 • 13/11 novembro - - 11:00BSTxTro
 • 13/11 novembro - - 11:00LENxCFA
 • 13/11 novembro - - 11:00LILxANG
 • 13/11 novembro - - 11:00LYOxNIC
 • 13/11 novembro - - 11:00MONxOMA
 • 13/11 novembro - - 11:00MONxREI
 • 13/11 novembro - - 11:00NANxAJC
 • 13/11 novembro - - 11:00PSGxARR
 • 13/11 novembro - - 11:00RENxTOU
 • 13/11 novembro - - 11:00STRxLOR
 • Rodada 16

 • 28/12 dezembro - - 15:00AJCxANG
 • 28/12 dezembro - - 15:00ARRxMON
 • 28/12 dezembro - - 15:00BSTxLYO
 • 28/12 dezembro - - 15:00CFAxLIL
 • 28/12 dezembro - - 15:00LORxMON
 • 28/12 dezembro - - 15:00OMAxTOU
 • 28/12 dezembro - - 15:00NICxLEN
 • 28/12 dezembro - - 15:00PSGxSTR
 • 28/12 dezembro - - 15:00REIxREN
 • 28/12 dezembro - - 15:00TroxNAN
 • Rodada 17

 • 01/01 janeiro - - 11:00ANGxLOR
 • 01/01 janeiro - - 11:00LENxPSG
 • 01/01 janeiro - - 11:00LILxREI
 • 01/01 janeiro - - 11:00LYOxCFA
 • 01/01 janeiro - - 11:00MONxBST
 • 01/01 janeiro - - 11:00MONxOMA
 • 01/01 janeiro - - 11:00NANxARR
 • 01/01 janeiro - - 11:00RENxNIC
 • 01/01 janeiro - - 11:00STRxTro
 • 01/01 janeiro - - 11:00TOUxAJC
 • Rodada 18

 • 11/01 janeiro - - 15:00AJCxREI
 • 11/01 janeiro - - 15:00ARRxTOU
 • 11/01 janeiro - - 15:00BSTxLIL
 • 11/01 janeiro - - 15:00CFAxREN
 • 11/01 janeiro - - 15:00LORxMON
 • 11/01 janeiro - - 15:00NANxLYO
 • 11/01 janeiro - - 15:00NICxMON
 • 11/01 janeiro - - 15:00PSGxANG
 • 11/01 janeiro - - 15:00STRxLEN
 • 11/01 janeiro - - 15:00TroxOMA
 • Rodada 19

 • 15/01 janeiro - - 11:00ANGxCFA
 • 15/01 janeiro - - 11:00LENxARR
 • 15/01 janeiro - - 11:00LILxTro
 • 15/01 janeiro - - 11:00LYOxSTR
 • 15/01 janeiro - - 11:00OMAxLOR
 • 15/01 janeiro - - 11:00MONxAJC
 • 15/01 janeiro - - 11:00MONxNAN
 • 15/01 janeiro - - 11:00REIxNIC
 • 15/01 janeiro - - 11:00RENxPSG
 • 15/01 janeiro - - 11:00TOUxBST
 • Rodada 20

 • 29/01 janeiro - - 11:00AJCxLYO
 • 29/01 janeiro - - 11:00ARRxMON
 • 29/01 janeiro - - 11:00BSTxANG
 • 29/01 janeiro - - 11:00CFAxNAN
 • 29/01 janeiro - - 11:00LORxREN
 • 29/01 janeiro - - 11:00OMAxMON
 • 29/01 janeiro - - 11:00NICxLIL
 • 29/01 janeiro - - 11:00PSGxREI
 • 29/01 janeiro - - 11:00STRxTOU
 • 29/01 janeiro - - 11:00TroxLEN
 • Rodada 21

 • 01/02 fevereiro - - 15:00ANGxAJC
 • 01/02 fevereiro - - 15:00LENxNIC
 • 01/02 fevereiro - - 15:00LILxCFA
 • 01/02 fevereiro - - 15:00LYOxBST
 • 01/02 fevereiro - - 15:00MONxARR
 • 01/02 fevereiro - - 15:00MONxPSG
 • 01/02 fevereiro - - 15:00NANxOMA
 • 01/02 fevereiro - - 15:00REIxLOR
 • 01/02 fevereiro - - 15:00RENxSTR
 • 01/02 fevereiro - - 15:00TOUxTro
 • Rodada 22

 • 05/02 fevereiro - - 11:00AJCxNAN
 • 05/02 fevereiro - - 11:00ARRxREI
 • 05/02 fevereiro - - 11:00BSTxLEN
 • 05/02 fevereiro - - 11:00CFAxMON
 • 05/02 fevereiro - - 11:00LORxANG
 • 05/02 fevereiro - - 11:00OMAxNIC
 • 05/02 fevereiro - - 11:00PSGxTOU
 • 05/02 fevereiro - - 11:00RENxLIL
 • 05/02 fevereiro - - 11:00STRxMON
 • 05/02 fevereiro - - 11:00TroxLYO
 • Rodada 23

 • 12/02 fevereiro - - 11:00ANGxARR
 • 12/02 fevereiro - - 11:00CFAxOMA
 • 12/02 fevereiro - - 11:00LILxSTR
 • 12/02 fevereiro - - 11:00LYOxLEN
 • 12/02 fevereiro - - 11:00MONxPSG
 • 12/02 fevereiro - - 11:00MONxBST
 • 12/02 fevereiro - - 11:00NANxLOR
 • 12/02 fevereiro - - 11:00NICxAJC
 • 12/02 fevereiro - - 11:00REIxTro
 • 12/02 fevereiro - - 11:00TOUxREN
 • Rodada 24

 • 19/02 fevereiro - - 11:00ARRxLYO
 • 19/02 fevereiro - - 11:00BSTxMON
 • 19/02 fevereiro - - 11:00LENxNAN
 • 19/02 fevereiro - - 11:00LORxAJC
 • 19/02 fevereiro - - 11:00NICxREI
 • 19/02 fevereiro - - 11:00PSGxLIL
 • 19/02 fevereiro - - 11:00RENxCFA
 • 19/02 fevereiro - - 11:00STRxANG
 • 19/02 fevereiro - - 11:00TOUxOMA
 • 19/02 fevereiro - - 11:00TroxMON
 • Rodada 25

 • 26/02 fevereiro - - 11:00AJCxTro
 • 26/02 fevereiro - - 11:00ANGxLYO
 • 26/02 fevereiro - - 11:00CFAxSTR
 • 26/02 fevereiro - - 11:00LILxBST
 • 26/02 fevereiro - - 11:00LORxARR
 • 26/02 fevereiro - - 11:00OMAxPSG
 • 26/02 fevereiro - - 11:00MONxNIC
 • 26/02 fevereiro - - 11:00MONxLEN
 • 26/02 fevereiro - - 11:00NANxREN
 • 26/02 fevereiro - - 11:00REIxTOU
 • Rodada 26

 • 05/03 março - - 11:00LENxLIL
 • 05/03 março - - 11:00LYOxLOR
 • 05/03 março - - 11:00MONxANG
 • 05/03 março - - 11:00NICxARR
 • 05/03 março - - 11:00PSGxNAN
 • 05/03 março - - 11:00REIxAJC
 • 05/03 março - - 11:00RENxOMA
 • 05/03 março - - 11:00STRxBST
 • 05/03 março - - 11:00TOUxCFA
 • 05/03 março - - 11:00TroxMON
 • Rodada 27

 • 12/03 março - - 11:00AJCxMON
 • 12/03 março - - 11:00ANGxTOU
 • 12/03 março - - 11:00ARRxREN
 • 12/03 março - - 11:00BSTxPSG
 • 12/03 março - - 11:00CFAxLEN
 • 12/03 março - - 11:00LILxLYO
 • 12/03 março - - 11:00LORxTro
 • 12/03 março - - 11:00OMAxSTR
 • 12/03 março - - 11:00MONxREI
 • 12/03 março - - 11:00NANxNIC
 • Rodada 28

 • 19/03 março - - 11:00AJCxMON
 • 19/03 março - - 11:00LENxANG
 • 19/03 março - - 11:00LYOxNAN
 • 19/03 março - - 11:00MONxCFA
 • 19/03 março - - 11:00NICxLOR
 • 19/03 março - - 11:00PSGxREN
 • 19/03 março - - 11:00REIxOMA
 • 19/03 março - - 11:00STRxARR
 • 19/03 março - - 11:00TOUxLIL
 • 19/03 março - - 11:00TroxBST
 • Rodada 29

 • 02/04 abril - - 10:00ANGxNIC
 • 02/04 abril - - 10:00ARRxTro
 • 02/04 abril - - 10:00BSTxTOU
 • 02/04 abril - - 10:00CFAxAJC
 • 02/04 abril - - 10:00LILxLOR
 • 02/04 abril - - 10:00OMAxMON
 • 02/04 abril - - 10:00MONxSTR
 • 02/04 abril - - 10:00NANxREI
 • 02/04 abril - - 10:00PSGxLYO
 • 02/04 abril - - 10:00RENxLEN
 • Rodada 30

 • 09/04 abril - - 10:00AJCxARR
 • 09/04 abril - - 10:00ANGxLIL
 • 09/04 abril - - 10:00LENxSTR
 • 09/04 abril - - 10:00LORxOMA
 • 09/04 abril - - 10:00LYOxREN
 • 09/04 abril - - 10:00MONxTOU
 • 09/04 abril - - 10:00NANxMON
 • 09/04 abril - - 10:00NICxPSG
 • 09/04 abril - - 10:00REIxBST
 • 09/04 abril - - 10:00TroxCFA
 • Rodada 31

 • 16/04 abril - - 10:00ARRxNAN
 • 16/04 abril - - 10:00BSTxNIC
 • 16/04 abril - - 10:00CFAxANG
 • 16/04 abril - - 10:00LILxMON
 • 16/04 abril - - 10:00OMAxTro
 • 16/04 abril - - 10:00MONxLOR
 • 16/04 abril - - 10:00PSGxLEN
 • 16/04 abril - - 10:00RENxREI
 • 16/04 abril - - 10:00STRxAJC
 • 16/04 abril - - 10:00TOUxLYO
 • Rodada 32

 • 23/04 abril - - 10:00AJCxBST
 • 23/04 abril - - 10:00ANGxPSG
 • 23/04 abril - - 10:00ARRxLIL
 • 23/04 abril - - 10:00LENxMON
 • 23/04 abril - - 10:00LORxTOU
 • 23/04 abril - - 10:00LYOxOMA
 • 23/04 abril - - 10:00MONxREN
 • 23/04 abril - - 10:00NANxTro
 • 23/04 abril - - 10:00NICxCFA
 • 23/04 abril - - 10:00REIxSTR
 • Rodada 33

 • 30/04 abril - - 10:00BSTxNAN
 • 30/04 abril - - 10:00CFAxREI
 • 30/04 abril - - 10:00LILxAJC
 • 30/04 abril - - 10:00OMAxARR
 • 30/04 abril - - 10:00MONxMON
 • 30/04 abril - - 10:00PSGxLOR
 • 30/04 abril - - 10:00RENxANG
 • 30/04 abril - - 10:00STRxLYO
 • 30/04 abril - - 10:00TOUxLEN
 • 30/04 abril - - 10:00TroxNIC
 • Rodada 34

 • 07/05 maio - - 10:00AJCxTOU
 • 07/05 maio - - 10:00ANGxMON
 • 07/05 maio - - 10:00ARRxCFA
 • 07/05 maio - - 10:00LENxOMA
 • 07/05 maio - - 10:00LORxBST
 • 07/05 maio - - 10:00LYOxMON
 • 07/05 maio - - 10:00NANxSTR
 • 07/05 maio - - 10:00NICxREN
 • 07/05 maio - - 10:00REIxLIL
 • 07/05 maio - - 10:00TroxPSG
 • Rodada 35

 • 14/05 maio - - 10:00BSTxARR
 • 14/05 maio - - 10:00CFAxLYO
 • 14/05 maio - - 10:00LENxREI
 • 14/05 maio - - 10:00OMAxANG
 • 14/05 maio - - 10:00MONxLIL
 • 14/05 maio - - 10:00MONxLOR
 • 14/05 maio - - 10:00PSGxAJC
 • 14/05 maio - - 10:00RENxTro
 • 14/05 maio - - 10:00STRxNIC
 • 14/05 maio - - 10:00TOUxNAN
 • Rodada 36

 • 21/05 maio - - 10:00AJCxREN
 • 21/05 maio - - 10:00ARRxPSG
 • 21/05 maio - - 10:00BSTxCFA
 • 21/05 maio - - 10:00LILxOMA
 • 21/05 maio - - 10:00LORxLEN
 • 21/05 maio - - 10:00LYOxMON
 • 21/05 maio - - 10:00NANxMON
 • 21/05 maio - - 10:00NICxTOU
 • 21/05 maio - - 10:00REIxANG
 • 21/05 maio - - 10:00TroxSTR
 • Rodada 37

 • 27/05 maio - - 16:00ANGxTro
 • 27/05 maio - - 16:00CFAxLOR
 • 27/05 maio - - 16:00LENxAJC
 • 27/05 maio - - 16:00LILxNAN
 • 27/05 maio - - 16:00LYOxREI
 • 27/05 maio - - 16:00OMAxBST
 • 27/05 maio - - 16:00MONxNIC
 • 27/05 maio - - 16:00RENxMON
 • 27/05 maio - - 16:00STRxPSG
 • 27/05 maio - - 16:00TOUxARR
 • Rodada 38

 • 03/06 junho - - 16:00AJCxOMA
 • 03/06 junho - - 16:00ARRxLEN
 • 03/06 junho - - 16:00BSTxREN
 • 03/06 junho - - 16:00LORxSTR
 • 03/06 junho - - 16:00MONxTOU
 • 03/06 junho - - 16:00NANxANG
 • 03/06 junho - - 16:00NICxLYO
 • 03/06 junho - - 16:00PSGxCFA
 • 03/06 junho - - 16:00REIxMON
 • 03/06 junho - De i´Aube - 16:00TroxLIL

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.