Tabelas

Esportes

Tabela Campeonato Inglês 2017-2018

Jogos

  Rodada 1

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS4x3LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI0x2MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE2x3BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA0x3HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE1x0STO
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD4x0WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT0x2TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU0x0SWE
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT3x3LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR1x0BOU
 • Rodada 2

 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU0x2WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR0x1WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x0NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI2x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV1x0CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF1x1EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU3x2WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO1x0ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE0x4MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT1x2CHE
 • Rodada 3

 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU1x2MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE2x0EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA0x2SWE
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD0x0SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV4x0ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD2x0LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT3x0WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT1x1BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT0x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR1x1STO
 • Rodada 4

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS3x0BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI3x1WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x0CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE0x3TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI1x2CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF5x0LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU0x2WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO2x2MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE0x1NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA2x0HUD
 • Rodada 5

 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU2x1BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE0x0ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA0x1SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x1LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV1x1BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD4x0EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT2x1STO
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT0x0SWE
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT0x6MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR0x0WHA
 • Rodada 6

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS2x0WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x0NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR0x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE2x1BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI2x3LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF5x0CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU0x1MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO0x4CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE1x2WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA2x3TOT
 • Rodada 7

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS2x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU0x0LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE0x1MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE0x1BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD0x4TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD4x0CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT1x1LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO2x1SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR2x2WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA1x0SWE
 • Rodada 8

 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x1EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x1WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA2x1CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI1x1WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV0x0MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF7x2STO
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU2x2NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE2x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT1x0BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT2x1ARS
 • Rodada 9

 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE4x2WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE2x5ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD2x1MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF3x0BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT1x0CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU1x0WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO1x2BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE1x2LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT4x1LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA0x3BRI
 • Rodada 10

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS2x1SWE
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU0x1CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x1SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x0NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA2x2WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI2x0EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV3x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD1x0TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT0x1STO
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR2x3MCF
 • Rodada 11

 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE1x0MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE3x2WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x0WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF3x1ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT0x1BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU0x1BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO2x2LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE0x1BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT1x0CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA1x4LIV
 • Rodada 12

 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA2x2EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI0x2MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV3x0SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD4x1NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT2x0WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR0x4CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS2x0TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU4x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI2x2STO
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR2x0SWE
 • Rodada 13

 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR0x1ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA2x1STO
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x2MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV1x1CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD1x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT0x3WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU4x1EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE0x0BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT1x1WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA1x1LEI
 • Rodada 14

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS5x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU1x2BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI0x0CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI2x1TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT2x4MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR2x2NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE1x0SWE
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE4x0WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF2x1SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO0x3LIV
 • Rodada 15

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS1x3MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU1x1SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x5LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE3x1NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE2x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI1x0BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF2x1WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO2x1SWE
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT1x1TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR0x0CPA
 • Rodada 16

 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x0WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA2x2BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD2x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV1x1EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD1x2MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT2x3LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU1x1ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE1x0WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT5x1STO
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA1x0CHE
 • Rodada 17

 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x0STO
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x3CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE0x4MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA0x0ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA2x1WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD1x0BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT0x1EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU1x4LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV0x0WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT2x0BRI
 • Rodada 18

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS1x0NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU0x4LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI0x0BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE1x0SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE3x1SWE
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI0x3CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF4x1TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO0x3WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT1x4HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR1x2MUD
 • Rodada 19

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS3x3LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x0WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR0x3TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE0x0CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI2x2MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF4x0BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU1x1HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO3x1WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE1x1CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA2x3NCT
 • Rodada 20

 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR0x0EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU3x3WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE2x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA2x3ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x1STO
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV5x0SWE
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD2x2BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT0x1MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT5x2SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT2x1LEI
 • Rodada 21

 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU2x1EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE5x0STO
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA0x0MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD0x0BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV2x1LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD0x0SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT0x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT1x1WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT1x2SWE
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR1x1ARS
 • Rodada 22

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS2x2CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI2x2BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x2LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE0x2MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI3x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF3x1WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU1x2CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO0x1NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE0x2TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA2x1WBR
 • Rodada 23

 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU2x1ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE0x0LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA1x0BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x4WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV4x3MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD3x0STO
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT4x0EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT2x2SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR2x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT1x1SWE
 • Rodada 24

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS4x1CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI0x4CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR0x1MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE1x1WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI2x0WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF3x1NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU1x1TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO2x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE1x0LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA1x1BOU
 • Rodada 25

 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD0x3LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE3x1ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA1x1CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE0x3BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE2x1LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT1x1BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU1x1BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF3x0WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO0x0WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT2x0MUD
 • Rodada 26

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS5x1EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU2x1STO
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI3x1WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x1MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA1x1NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI1x1SWE
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV2x2TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD2x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT4x1CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR2x3SOU
 • Rodada 27

 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE3x0WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE3x1CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD4x1BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF5x1LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT1x0MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU0x2LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO1x1BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE1x0BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT1x0ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA2x0WAT
 • Rodada 28

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS0x3MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU2x2NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI4x1SWE
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x1SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA0x1TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI1x1STO
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV4x1WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD2x1CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT1x0EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR1x2HUD
 • Rodada 29

 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF1x0CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU0x0STO
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE4x1WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT2x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT1x0WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI2x1ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR2x1EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA2x3MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI1x1BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV2x0NCT
 • Rodada 30

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS3x0WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU1x4TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE2x1CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE2x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD0x0SWE
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD2x1LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT3x0SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO0x2MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR1x4LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA0x3BUR
 • Rodada 31

 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU2x1WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x2CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD0x2CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI3x1ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV5x0WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF3x1BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO1x2EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE0x1SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT1x0NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA0x0MUD
 • Rodada 32

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS3x0STO
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI0x2LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE1x3TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA1x2LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE1x3MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD2x0SWE
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT1x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT2x2BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR1x2BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA3x0SOU
 • Rodada 33

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS3x2SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU2x2CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x1HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE1x1WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE0x0LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI1x2NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF2x3MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO1x2TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT1x2BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR1x1SWE
 • Rodada 34

 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR2x1LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA3x2BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x0WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV2x0BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD0x1WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT2x1ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU2x3CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE1x1EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT1x3MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA1x1STO
 • Rodada 35

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS4x1WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU0x2MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x1TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE1x1HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE1x0NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI0x0SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF5x0SWE
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO1x1BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT0x0CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR2x2LIV
 • Rodada 36

 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR0x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA5x0LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD0x2EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV0x0STO
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD2x1ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT0x1WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU2x1BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE0x1CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT2x0WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA1x4MCF
 • Rodada 37

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS5x0BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU1x0SWE
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x0MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE1x0LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE1x1SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI0x2WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF0x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00STO1x2CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT2x1NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WBR1x0TOT
 • Rodada 38

 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x2BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA2x0WBR
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD0x1ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV4x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD1x0WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT3x0CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU0x1MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00SWE1x2STO
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT5x4LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA3x1EVE

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.