Tabelas

Esportes

Tabela Campeonato Inglês 2018-2019

Jogos

  Rodada 1

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS0x2MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU2x0CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL0x2CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD0x3CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV4x0WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD2x1LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT1x2TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU0x0BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT2x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL2x2EVE
 • Rodada 2

 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI3x2MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x3WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR0x0NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE3x2ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA0x2LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE2x1SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI2x0WOL
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF6x1HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT3x1FUL
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA1x2BOU
 • Rodada 3

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS3x1WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU2x2EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL4x2BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD0x0CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV1x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD0x3TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT1x2CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU1x2LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT2x1CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL1x1MCF
 • Rodada 4

 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI2x2FUL
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR0x2MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR2x3ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE2x0BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA0x2SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE1x1HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI1x2LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF2x1NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT2x1TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA0x1WOL
 • Rodada 5

 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU4x2LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE4x1CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE1x3WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD0x1CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF3x0FUL
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT1x2ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU2x2BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT1x2LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT1x2MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL1x0BUR
 • Rodada 6

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS2x0EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x2TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR4x0BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR0x5MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA0x0NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL1x1WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI3x1HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV3x0SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD1x1WOL
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA0x0CHE
 • Rodada 7

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS2x0WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU2x1CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR1x2BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE1x1LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE3x0FUL
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD0x2TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF2x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT0x2LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA3x1MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL2x0SOU
 • Rodada 8

 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x0WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x1HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA0x1WOL
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL1x5ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI1x2EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV0x0MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD3x2NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU0x3CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT1x0CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT0x4BOU
 • Rodada 9

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS3x1LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU0x0SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR4x2FUL
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE2x2MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE2x0CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD0x1LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF5x0BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT0x1BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA0x1TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL0x2WAT
 • Rodada 10

 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x0WOL
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR0x4CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA2x2ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL0x3BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI1x1WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV4x1CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD2x1EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU0x0NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT0x1MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT3x0HUD
 • Rodada 11

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS1x1LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU1x2MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR0x1LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE3x1CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE3x1BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x0FUL
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF6x1SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT1x0WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA4x2BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL2x3TOT
 • Rodada 12

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS1x1WOL
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR2x1BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE0x0EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA0x1TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x1WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI0x0BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV2x0FUL
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF3x1MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT2x1BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU1x1WAT
 • Rodada 13

 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU1x2ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x1LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x2NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE1x0CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL3x2SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD0x0CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT3x1CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT0x3LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA0x4MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL0x2HUD
 • Rodada 14

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS4x2TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR2x1WOL
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE2x0FUL
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA2x0BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x2BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI2x0WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV1x0EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF3x1BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT0x3WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU2x2MUD
 • Rodada 15

 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU2x1HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI3x1CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x3LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL1x1LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT1x2MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA3x1CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL2x1CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD2x2ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE1x1NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT3x1SOU
 • Rodada 16

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS1x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU0x4LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR1x0SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE2x0MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE2x2WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI0x2TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD4x1FUL
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT1x2WOL
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA3x2CPA
 • Rodada 17

 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x2CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA1x0LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL0x2WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD0x1NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV3x1MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF3x1EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU3x2ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT1x0BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT3x2CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL1x0BOU
 • Rodada 18

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS3x1BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU2x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR1x5MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE0x1LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE2x6TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x3SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF2x3CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT0x0FUL
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA0x2WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL0x2LIV
 • Rodada 19

 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x1ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x5EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA0x0CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL1x1WOL
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI2x1MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV4x0NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD3x1HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU1x2WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT5x0BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT1x2CHE
 • Rodada 20

 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x0EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR2x0WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA0x1CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL1x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI0x1CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV5x1ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD4x1BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU1x3MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT1x3WOL
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT1x1NCT
 • Rodada 21

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS4x1FUL
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU3x3WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR0x3TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE0x0SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE0x1LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x2BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF2x1LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT0x2MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA2x2BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL0x2CPA
 • Rodada 22

 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI0x1LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR2x1FUL
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR0x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE2x1NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA1x2WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE2x0BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI1x2SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF3x0WOL
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT0x1MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA1x0ARS
 • Rodada 23

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS2x0CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU2x0WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL1x2TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD0x3MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV4x3CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD2x1BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT3x0CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU2x1EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT0x0BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL4x3LEI
 • Rodada 24

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS2x1CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU4x0CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL4x2BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD0x1EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL3x0WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD2x2BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT2x1MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU1x1CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT2x1WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV1x1LEI
 • Rodada 25

 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI0x0WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x1SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR2x0BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE5x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA2x0FUL
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE1x3WOL
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI0x1MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF3x1ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT1x0NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA1x1LIV
 • Rodada 26

 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x3BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA1x1WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL0x3MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x2ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV3x0BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF6x0CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU1x2CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT3x1LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT1x0EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL1x1NCT
 • Rodada 27

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS2x0SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU1x1WOL
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR2x1TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR1x5WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE3x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE0x2MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI1x4CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD0x0LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT2x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA3x1FUL
 • Rodada 28

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS5x1BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR0x3EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x0WOL
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI2x1BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA1x3MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE2x0TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT2x0BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU2x0FUL
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV5x0WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF1x0WHA
 • Rodada 29

 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU0x1MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x3CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE0x0LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL1x2CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD3x2SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT1x1ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT2x1LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA2x0NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL2x0CAR
 • Rodada 30

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS2x0MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR2x0WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE1x1WOL
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA1x2BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD0x2BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI3x1FUL
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV4x2BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF3x1WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT3x2EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU2x1TOT
 • Rodada 31

 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU2x2NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI0x2CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x2LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE2x0CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL1x2LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD0x2MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT2x0CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT1x1SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA4x3HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL3x1ARS
 • Rodada 32

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS2x0NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI0x1SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR2x0WOL
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR1x2CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA2x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL0x2MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI2x0BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV2x1TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD2x1WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA0x2EVE
 • Rodada 33

 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU1x3BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE2x0WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE1x0ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x4LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF2x0CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT0x1CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU1x3LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT1x0BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT4x1FUL
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL2x1MUD
 • Rodada 34

 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI0x5BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR2x0CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA1x3MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL2x0EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI0x1NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV2x0CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD2x1WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU3x1WOL
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT4x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT0x1ARS
 • Rodada 35

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS2x3CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU0x1FUL
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR0x2LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE2x2BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE4x0MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x2WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF1x0TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT3x1SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA2x2LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL0x0BRI
 • Rodada 36

 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x1NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR0x1MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA0x0EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL1x0CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI3x0ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV5x0HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD1x1CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU3x3BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT0x1WHA
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT1x2WOL
 • Rodada 37

 • 31/12 dezembro - - 21:00ARS1x1BRI
 • 31/12 dezembro - - 21:00BOU1x0TOT
 • 31/12 dezembro - - 21:00CAR2x3CPA
 • 31/12 dezembro - - 21:00CHE3x0WAT
 • 31/12 dezembro - - 21:00EVE2x0BUR
 • 31/12 dezembro - - 21:00HUD1x1MUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00MCF1x0LEI
 • 31/12 dezembro - - 21:00NCT2x3LIV
 • 31/12 dezembro - - 21:00WHA3x0SOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00WOL1x0FUL
 • Rodada 38

 • 31/12 dezembro - - 21:00BRI1x4MCF
 • 31/12 dezembro - - 21:00BUR1x3ARS
 • 31/12 dezembro - - 21:00CPA5x3BOU
 • 31/12 dezembro - - 21:00FUL0x4NCT
 • 31/12 dezembro - - 21:00LEI0x0CHE
 • 31/12 dezembro - - 21:00LIV2x0WOL
 • 31/12 dezembro - - 21:00MUD0x2CAR
 • 31/12 dezembro - - 21:00SOU1x1HUD
 • 31/12 dezembro - - 21:00TOT2x2EVE
 • 31/12 dezembro - - 21:00WAT1x4WHA

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.