Tabelas

Esportes

Tabela Campeonato Inglês 2019-2020

Jogos

  Rodada 1

 • 09/08 agosto16:00LIV4x1NCY
 • 10/08 agosto08:30WHA0x5MCF
 • 10/08 agosto11:00BOU1x1SHE
 • 10/08 agosto11:00BUR3x0SOU
 • 10/08 agosto11:00CPA0x0EVE
 • 10/08 agosto11:00WAT0x3BRI
 • 10/08 agosto13:30TOT3x1AVI
 • 11/08 agosto10:00LEI0x0WOL
 • 11/08 agosto10:00NCT0x1ARS
 • 11/08 agosto12:30MUD4x0CHE
 • Rodada 2

 • 17/08 agosto08:30ARS2x1BUR
 • 17/08 agosto11:00AVI1x2BOU
 • 17/08 agosto11:00BRI1x1WHA
 • 17/08 agosto11:00EVE1x0WAT
 • 17/08 agosto11:00NCY3x1NCT
 • 17/08 agosto11:00SOU1x2LIV
 • 17/08 agosto13:30MCF2x2TOT
 • 18/08 agosto10:00SHE1x0CPA
 • 18/08 agosto12:30CHE1x1LEI
 • 19/08 agosto16:00WOL1x1MUD
 • Rodada 3

 • 23/08 agosto16:00AVIxEVE
 • 24/08 agosto08:30NCYxCHE
 • 24/08 agosto11:00BRIxSOU
 • 24/08 agosto11:00MUDxCPA
 • 24/08 agosto11:00SHExLEI
 • 24/08 agosto11:00WATxWHA
 • 24/08 agosto13:30LIVxARS
 • 25/08 agosto10:00BOUxMCF
 • 25/08 agosto12:30WOLxBUR
 • 25/08 agosto12:30TOTxNCT
 • Rodada 4

 • 31/08 agosto08:30SOUxMUD
 • 31/08 agosto11:00CHExSHE
 • 31/08 agosto11:00CPAxAVI
 • 31/08 agosto11:00LEIxBOU
 • 31/08 agosto11:00MCFxBRI
 • 31/08 agosto11:00NCTxWAT
 • 31/08 agosto11:00WHAxNCY
 • 31/08 agosto13:30BURxLIV
 • 01/09 setembro10:00EVExWOL
 • 01/09 setembro12:30ARSxTOT
 • Rodada 5

 • 14/09 setembro08:30LIVxNCT
 • 14/09 setembro11:00BRIxBUR
 • 14/09 setembro11:00MUDxLEI
 • 14/09 setembro11:00SHExSOU
 • 14/09 setembro11:00TOTxCPA
 • 14/09 setembro11:00WOLxCHE
 • 14/09 setembro13:30NCYxMCF
 • 15/09 setembro10:00BOUxEVE
 • 15/09 setembro12:30WATxARS
 • 16/09 setembro16:00AVIxWHA
 • Rodada 6

 • 20/09 setembro16:00SOUxBOU
 • 21/09 setembro08:30LEIxTOT
 • 21/09 setembro11:00BURxNCY
 • 21/09 setembro11:00CPAxWOL
 • 21/09 setembro11:00EVExSHE
 • 21/09 setembro11:00MCFxWAT
 • 21/09 setembro13:30NCTxBRI
 • 22/09 setembro10:00WHAxMUD
 • 22/09 setembro12:30ARSxAVI
 • 22/09 setembro12:30CHExLIV
 • Rodada 7

 • 28/09 setembro08:30SHExLIV
 • 28/09 setembro11:00AVIxBUR
 • 28/09 setembro11:00BOUxWHA
 • 28/09 setembro11:00CHExBRI
 • 28/09 setembro11:00CPAxNCY
 • 28/09 setembro11:00TOTxSOU
 • 28/09 setembro11:00WOLxWAT
 • 28/09 setembro13:30LEIxNCT
 • 29/09 setembro12:30EVExMCF
 • 30/09 setembro16:00MUDxARS
 • Rodada 8

 • 05/10 outubro08:30BRIxTOT
 • 05/10 outubro11:00BURxEVE
 • 05/10 outubro11:00LIVxLEI
 • 05/10 outubro11:00MCFxWOL
 • 05/10 outubro11:00NCYxAVI
 • 05/10 outubro11:00WATxSHE
 • 05/10 outubro13:30WHAxCPA
 • 06/10 outubro10:00SOUxCHE
 • 06/10 outubro11:00ARSxBOU
 • 06/10 outubro12:30NCTxMUD
 • Rodada 9

 • 19/10 outubro08:30EVExWHA
 • 19/10 outubro11:00AVIxBRI
 • 19/10 outubro11:00BOUxNCY
 • 19/10 outubro11:00CHExNCT
 • 19/10 outubro11:00LEIxBUR
 • 19/10 outubro11:00TOTxWAT
 • 19/10 outubro11:00WOLxSOU
 • 19/10 outubro13:30MUDxLIV
 • 20/10 outubro11:30CPAxMCF
 • 21/10 outubro15:00SHExARS
 • Rodada 10

 • 25/10 outubro15:00SOUxLEI
 • 26/10 outubro07:30MCFxAVI
 • 26/10 outubro10:00BRIxEVE
 • 26/10 outubro10:00WATxBOU
 • 26/10 outubro10:00WHAxSHE
 • 26/10 outubro12:30BURxCHE
 • 27/10 outubro10:00NCTxWOL
 • 27/10 outubro12:30ARSxCPA
 • 27/10 outubro12:30LIVxTOT
 • 27/10 outubro12:30NCYxMUD
 • Rodada 11

 • 02/11 novembro11:00ARSxWOL
 • 02/11 novembro11:00AVIxLIV
 • 02/11 novembro11:00BOUxMUD
 • 02/11 novembro11:00BRIxNCY
 • 02/11 novembro11:00CPAxLEI
 • 02/11 novembro11:00EVExTOT
 • 02/11 novembro11:00MCFxSOU
 • 02/11 novembro11:00SHExBUR
 • 02/11 novembro11:00WATxCHE
 • 02/11 novembro11:00WHAxNCT
 • Rodada 12

 • 09/11 novembro13:00BURxWHA
 • 09/11 novembro13:00CHExCPA
 • 09/11 novembro13:00LEIxARS
 • 09/11 novembro13:00LIVxMCF
 • 09/11 novembro13:00MUDxBRI
 • 09/11 novembro13:00NCTxBOU
 • 09/11 novembro13:00NCYxWAT
 • 09/11 novembro13:00SOUxEVE
 • 09/11 novembro13:00TOTxSHE
 • 09/11 novembro13:00WOLxAVI
 • Rodada 13

 • 23/11 novembro13:00ARSxSOU
 • 23/11 novembro13:00AVIxNCT
 • 23/11 novembro13:00BOUxWOL
 • 23/11 novembro13:00BRIxLEI
 • 23/11 novembro13:00CPAxLIV
 • 23/11 novembro13:00EVExNCY
 • 23/11 novembro13:00MCFxCHE
 • 23/11 novembro13:00SHExMUD
 • 23/11 novembro13:00WATxBUR
 • 23/11 novembro13:00WHAxTOT
 • Rodada 14

 • 30/11 novembro13:00BURxCPA
 • 30/11 novembro13:00CHExWHA
 • 30/11 novembro13:00LEIxEVE
 • 30/11 novembro13:00LIVxBRI
 • 30/11 novembro13:00MUDxAVI
 • 30/11 novembro13:00NCTxMCF
 • 30/11 novembro13:00NCYxARS
 • 30/11 novembro13:00SOUxWAT
 • 30/11 novembro13:00TOTxBOU
 • 30/11 novembro13:00WOLxSHE
 • Rodada 15

 • 03/12 dezembro17:45ARSxBRI
 • 03/12 dezembro17:45BURxMCF
 • 03/12 dezembro17:45LEIxWAT
 • 03/12 dezembro17:45SHExNCT
 • 03/12 dezembro17:45WOLxWHA
 • 03/12 dezembro17:45MUDxTOT
 • 03/12 dezembro17:45CHExAVI
 • 03/12 dezembro17:45SOUxNCY
 • 03/12 dezembro17:45CPAxBOU
 • 03/12 dezembro17:45LIVxEVE
 • Rodada 16

 • 07/12 dezembro13:00AVIxLEI
 • 07/12 dezembro13:00BOUxLIV
 • 07/12 dezembro13:00BRIxWOL
 • 07/12 dezembro13:00EVExCHE
 • 07/12 dezembro13:00MCFxMUD
 • 07/12 dezembro13:00NCTxSOU
 • 07/12 dezembro13:00NCYxSHE
 • 07/12 dezembro13:00TOTxBUR
 • 07/12 dezembro13:00WATxCPA
 • 07/12 dezembro13:00WHAxARS
 • Rodada 17

 • 14/12 dezembro13:00ARSxMCF
 • 14/12 dezembro13:00BURxNCT
 • 14/12 dezembro13:00CHExBOU
 • 14/12 dezembro13:00CPAxBRI
 • 14/12 dezembro13:00LEIxNCY
 • 14/12 dezembro13:00LIVxWAT
 • 14/12 dezembro13:00MUDxEVE
 • 14/12 dezembro13:00SHExAVI
 • 14/12 dezembro13:00SOUxWHA
 • 14/12 dezembro13:00WOLxTOT
 • Rodada 18

 • 30/11 novembro00:00BOUxBUR
 • 21/12 dezembro13:00AVIxSOU
 • 21/12 dezembro13:00BRIxSHE
 • 21/12 dezembro13:00EVExARS
 • 21/12 dezembro13:00MCFxLEI
 • 21/12 dezembro13:00NCTxCPA
 • 21/12 dezembro13:00NCYxWOL
 • 21/12 dezembro13:00TOTxCHE
 • 21/12 dezembro13:00WATxMUD
 • 21/12 dezembro13:00WHAxLIV
 • Rodada 19

 • 26/12 dezembro13:00AVIxNCY
 • 26/12 dezembro13:00BOUxARS
 • 26/12 dezembro13:00CHExSOU
 • 26/12 dezembro13:00CPAxWHA
 • 26/12 dezembro13:00EVExBUR
 • 26/12 dezembro13:00LEIxLIV
 • 26/12 dezembro13:00MUDxNCT
 • 26/12 dezembro13:00SHExWAT
 • 26/12 dezembro13:00TOTxBRI
 • 26/12 dezembro13:00WOLxMCF
 • Rodada 20

 • 30/11 novembro00:00BRIxBOU
 • 30/11 novembro00:00MCFxSHE
 • 28/12 dezembro13:00ARSxCHE
 • 28/12 dezembro13:00BURxMUD
 • 28/12 dezembro13:00LIVxWOL
 • 28/12 dezembro13:00NCTxEVE
 • 28/12 dezembro13:00NCYxTOT
 • 28/12 dezembro13:00SOUxCPA
 • 28/12 dezembro13:00WATxAVI
 • 28/12 dezembro13:00WHAxLEI
 • Rodada 21

 • 01/01 janeiro13:00ARSxMUD
 • 01/01 janeiro13:00BRIxCHE
 • 01/01 janeiro13:00BURxAVI
 • 01/01 janeiro13:00LIVxSHE
 • 01/01 janeiro13:00MCFxEVE
 • 01/01 janeiro13:00NCTxLEI
 • 01/01 janeiro13:00NCYxCPA
 • 01/01 janeiro13:00SOUxTOT
 • 01/01 janeiro13:00WATxWOL
 • 01/01 janeiro13:00WHAxBOU
 • Rodada 22

 • 11/01 janeiro13:00AVIxMCF
 • 11/01 janeiro13:00BOUxWAT
 • 11/01 janeiro13:00CHExBUR
 • 11/01 janeiro13:00CPAxARS
 • 11/01 janeiro13:00EVExBRI
 • 11/01 janeiro13:00LEIxSOU
 • 11/01 janeiro13:00MUDxNCY
 • 11/01 janeiro13:00SHExWHA
 • 11/01 janeiro13:00TOTxLIV
 • 11/01 janeiro13:00WOLxNCT
 • Rodada 23

 • 18/01 janeiro13:00ARSxSHE
 • 18/01 janeiro13:00BRIxAVI
 • 18/01 janeiro13:00BURxLEI
 • 18/01 janeiro13:00LIVxMUD
 • 18/01 janeiro13:00MCFxCPA
 • 18/01 janeiro13:00NCTxCHE
 • 18/01 janeiro13:00NCYxBOU
 • 18/01 janeiro13:00SOUxWOL
 • 18/01 janeiro13:00WATxTOT
 • 18/01 janeiro13:00WHAxEVE
 • Rodada 24

 • 21/01 janeiro17:45AVIxWAT
 • 21/01 janeiro17:45BOUxBRI
 • 21/01 janeiro17:45EVExNCT
 • 21/01 janeiro17:45LEIxWHA
 • 21/01 janeiro17:45SHExMCF
 • 21/01 janeiro17:45WOLxLIV
 • 21/01 janeiro18:00MUDxBUR
 • 22/01 janeiro17:45CHExARS
 • 22/01 janeiro17:45TOTxNCY
 • 22/01 janeiro18:00CPAxSOU
 • Rodada 25

 • 01/02 fevereiro13:00BOUxAVI
 • 01/02 fevereiro13:00BURxARS
 • 01/02 fevereiro13:00CPAxSHE
 • 01/02 fevereiro13:00LEIxCHE
 • 01/02 fevereiro13:00LIVxSOU
 • 01/02 fevereiro13:00MUDxWOL
 • 01/02 fevereiro13:00NCTxNCY
 • 01/02 fevereiro13:00TOTxMCF
 • 01/02 fevereiro13:00WATxEVE
 • 01/02 fevereiro13:00WHAxBRI
 • Rodada 26

 • 08/02 fevereiro13:00ARSxNCT
 • 08/02 fevereiro13:00AVIxTOT
 • 08/02 fevereiro13:00BRIxWAT
 • 08/02 fevereiro13:00CHExMUD
 • 08/02 fevereiro13:00EVExCPA
 • 08/02 fevereiro13:00MCFxWHA
 • 08/02 fevereiro13:00NCYxLIV
 • 08/02 fevereiro13:00SHExBOU
 • 08/02 fevereiro13:00SOUxBUR
 • 08/02 fevereiro13:00WOLxLEI
 • Rodada 27

 • 22/02 fevereiro12:00ARSxEVE
 • 22/02 fevereiro12:00BURxBOU
 • 22/02 fevereiro12:00CHExTOT
 • 22/02 fevereiro12:00CPAxNCT
 • 22/02 fevereiro12:00LEIxMCF
 • 22/02 fevereiro12:00LIVxWHA
 • 22/02 fevereiro12:00MUDxWAT
 • 22/02 fevereiro12:00SHExBRI
 • 22/02 fevereiro12:00SOUxAVI
 • 22/02 fevereiro12:00WOLxNCY
 • Rodada 28

 • 29/02 fevereiro12:00AVIxSHE
 • 29/02 fevereiro12:00BOUxCHE
 • 29/02 fevereiro12:00BRIxCPA
 • 29/02 fevereiro12:00EVExMUD
 • 29/02 fevereiro12:00MCFxARS
 • 29/02 fevereiro12:00NCTxBUR
 • 29/02 fevereiro12:00NCYxLEI
 • 29/02 fevereiro12:00TOTxWOL
 • 29/02 fevereiro12:00WATxLIV
 • 29/02 fevereiro12:00WHAxSOU
 • Rodada 29

 • 07/03 março12:00ARSxWHA
 • 07/03 março12:00BURxTOT
 • 07/03 março12:00CHExEVE
 • 07/03 março12:00CPAxWAT
 • 07/03 março12:00LEIxAVI
 • 07/03 março12:00LIVxBOU
 • 07/03 março12:00MUDxMCF
 • 07/03 março12:00SHExNCY
 • 07/03 março12:00SOUxNCT
 • 07/03 março12:00WOLxBRI
 • Rodada 30

 • 14/03 março12:00AVIxCHE
 • 14/03 março12:00BOUxCPA
 • 14/03 março12:00BRIxARS
 • 14/03 março12:00EVExLIV
 • 14/03 março12:00MCFxBUR
 • 14/03 março12:00NCTxSHE
 • 14/03 março12:00NCYxSOU
 • 14/03 março12:00TOTxMUD
 • 14/03 março12:00WATxLEI
 • 14/03 março12:00WHAxWOL
 • Rodada 31

 • 21/03 março12:00BURxWAT
 • 21/03 março12:00CHExMCF
 • 21/03 março12:00LEIxBRI
 • 21/03 março12:00LIVxCPA
 • 21/03 março12:00MUDxSHE
 • 21/03 março12:00NCTxAVI
 • 21/03 março12:00NCYxEVE
 • 21/03 março12:00SOUxARS
 • 21/03 março12:00TOTxWHA
 • 21/03 março12:00WOLxBOU
 • Rodada 32

 • 04/04 abril11:00ARSxNCY
 • 04/04 abril11:00AVIxWOL
 • 04/04 abril11:00BOUxNCT
 • 04/04 abril11:00BRIxMUD
 • 04/04 abril11:00CPAxBUR
 • 04/04 abril11:00EVExLEI
 • 04/04 abril11:00MCFxLIV
 • 04/04 abril11:00SHExTOT
 • 04/04 abril11:00WATxSOU
 • 04/04 abril11:00WHAxCHE
 • Rodada 33

 • 11/04 abril11:00BURxSHE
 • 11/04 abril11:00CHExWAT
 • 11/04 abril11:00LEIxCPA
 • 11/04 abril11:00LIVxAVI
 • 11/04 abril11:00MUDxBOU
 • 11/04 abril11:00NCTxWHA
 • 11/04 abril11:00NCYxBRI
 • 11/04 abril11:00SOUxMCF
 • 11/04 abril11:00TOTxEVE
 • 11/04 abril11:00WOLxARS
 • Rodada 34

 • 18/04 abril11:00ARSxLEI
 • 18/04 abril11:00AVIxMUD
 • 18/04 abril11:00BOUxTOT
 • 18/04 abril11:00BRIxLIV
 • 18/04 abril11:00CPAxCHE
 • 18/04 abril11:00EVExSOU
 • 18/04 abril11:00MCFxNCT
 • 18/04 abril11:00SHExWOL
 • 18/04 abril11:00WATxNCY
 • 18/04 abril11:00WHAxBUR
 • Rodada 35

 • 25/04 abril11:00AVIxCPA
 • 25/04 abril11:00BOUxLEI
 • 25/04 abril11:00BRIxMCF
 • 25/04 abril11:00LIVxBUR
 • 25/04 abril11:00MUDxSOU
 • 25/04 abril11:00NCYxWHA
 • 25/04 abril11:00SHExCHE
 • 25/04 abril11:00TOTxARS
 • 25/04 abril11:00WATxNCT
 • 25/04 abril11:00WOLxEVE
 • Rodada 36

 • 02/05 maio11:00ARSxLIV
 • 02/05 maio11:00BURxWOL
 • 02/05 maio11:00CHExNCY
 • 02/05 maio11:00CPAxMUD
 • 02/05 maio11:00EVExAVI
 • 02/05 maio11:00LEIxSHE
 • 02/05 maio11:00MCFxBOU
 • 02/05 maio11:00NCTxTOT
 • 02/05 maio11:00SOUxBRI
 • 02/05 maio11:00WHAxWAT
 • Rodada 37

 • 09/05 maio11:00AVIxARS
 • 09/05 maio11:00BOUxSOU
 • 09/05 maio11:00BRIxNCT
 • 09/05 maio11:00LIVxCHE
 • 09/05 maio11:00MUDxWHA
 • 09/05 maio11:00NCYxBUR
 • 09/05 maio11:00SHExEVE
 • 09/05 maio11:00TOTxLEI
 • 09/05 maio11:00WATxMCF
 • 09/05 maio11:00WOLxCPA
 • Rodada 38

 • 17/05 maio11:00ARSxWAT
 • 17/05 maio11:00BURxBRI
 • 17/05 maio11:00CHExWOL
 • 17/05 maio11:00CPAxTOT
 • 17/05 maio11:00EVExBOU
 • 17/05 maio11:00LEIxMUD
 • 17/05 maio11:00MCFxNCY
 • 17/05 maio11:00NCTxLIV
 • 17/05 maio11:00SOUxSHE
 • 17/05 maio11:00WHAxAVI

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.