Tabelas

Esportes

Tabela Campeonato Italiano 2019-2020

Jogos

  Rodada 1

 • 24/08 agosto13:00PARxJUV
 • 24/08 agosto15:45FIOxNAP
 • 25/08 agosto13:00UDIxMIL
 • 25/08 agosto15:45ROMxGEN
 • 25/08 agosto15:45CAGxBSC
 • 25/08 agosto15:45SAMxLAZ
 • 25/08 agosto15:45SPAxATA
 • 25/08 agosto15:45TORxSAS
 • 25/08 agosto15:45HELxBOL
 • 26/08 agosto15:45INTxLCC
 • Rodada 2

 • 30/08 agosto15:45BOLxSPA
 • 31/08 agosto13:00MILxBSC
 • 31/08 agosto15:45JUVxNAP
 • 01/09 setembro13:00LAZxROM
 • 01/09 setembro15:45ATAxTOR
 • 01/09 setembro15:45CAGxINT
 • 01/09 setembro15:45GENxFIO
 • 01/09 setembro15:45LCCxHEL
 • 01/09 setembro15:45SASxSAM
 • 01/09 setembro15:45UDIxPAR
 • Rodada 3

 • 15/09 setembro10:00ROMxSAS
 • 15/09 setembro10:00BSCxBOL
 • 15/09 setembro10:00FIOxJUV
 • 15/09 setembro10:00GENxATA
 • 15/09 setembro10:00INTxUDI
 • 15/09 setembro10:00NAPxSAM
 • 15/09 setembro10:00PARxCAG
 • 15/09 setembro10:00SPAxLAZ
 • 15/09 setembro10:00TORxLCC
 • 15/09 setembro10:00HELxMIL
 • Rodada 4

 • 22/09 setembro10:00MILxINT
 • 22/09 setembro10:00ATAxFIO
 • 22/09 setembro10:00BOLxROM
 • 22/09 setembro10:00CAGxGEN
 • 22/09 setembro10:00JUVxHEL
 • 22/09 setembro10:00LAZxPAR
 • 22/09 setembro10:00LCCxNAP
 • 22/09 setembro10:00SAMxTOR
 • 22/09 setembro10:00SASxSPA
 • 22/09 setembro10:00UDIxBSC
 • Rodada 5

 • 25/09 setembro10:00ROMxATA
 • 25/09 setembro10:00BSCxJUV
 • 25/09 setembro10:00FIOxSAM
 • 25/09 setembro10:00GENxBOL
 • 25/09 setembro10:00INTxLAZ
 • 25/09 setembro10:00NAPxCAG
 • 25/09 setembro10:00PARxSAS
 • 25/09 setembro10:00SPAxLCC
 • 25/09 setembro10:00TORxMIL
 • 25/09 setembro10:00HELxUDI
 • Rodada 6

 • 29/09 setembro10:00MILxFIO
 • 29/09 setembro10:00CAGxHEL
 • 29/09 setembro10:00JUVxSPA
 • 29/09 setembro10:00LAZxGEN
 • 29/09 setembro10:00LCCxROM
 • 29/09 setembro10:00NAPxBSC
 • 29/09 setembro10:00PARxTOR
 • 29/09 setembro10:00SAMxINT
 • 29/09 setembro10:00SASxATA
 • 29/09 setembro10:00UDIxBOL
 • Rodada 7

 • 06/10 outubro10:00ROMxCAG
 • 06/10 outubro10:00ATAxLCC
 • 06/10 outubro10:00BOLxLAZ
 • 06/10 outubro10:00BSCxSAS
 • 06/10 outubro10:00FIOxUDI
 • 06/10 outubro10:00GENxMIL
 • 06/10 outubro10:00INTxJUV
 • 06/10 outubro10:00SPAxPAR
 • 06/10 outubro10:00TORxNAP
 • 06/10 outubro10:00HELxSAM
 • Rodada 8

 • 20/10 outubro09:00MILxLCC
 • 20/10 outubro09:00BSCxFIO
 • 20/10 outubro09:00CAGxSPA
 • 20/10 outubro09:00JUVxBOL
 • 20/10 outubro09:00LAZxATA
 • 20/10 outubro09:00NAPxHEL
 • 20/10 outubro09:00PARxGEN
 • 20/10 outubro09:00SAMxROM
 • 20/10 outubro09:00SASxINT
 • 20/10 outubro09:00UDIxTOR
 • Rodada 9

 • 27/10 outubro09:00ROMxMIL
 • 27/10 outubro09:00ATAxUDI
 • 27/10 outubro09:00BOLxSAM
 • 27/10 outubro09:00FIOxLAZ
 • 27/10 outubro09:00GENxBSC
 • 27/10 outubro09:00INTxPAR
 • 27/10 outubro09:00LCCxJUV
 • 27/10 outubro09:00SPAxNAP
 • 27/10 outubro09:00TORxCAG
 • 27/10 outubro09:00HELxSAS
 • Rodada 10

 • 30/10 outubro15:45MILxSPA
 • 30/10 outubro15:45BSCxINT
 • 30/10 outubro15:45CAGxBOL
 • 30/10 outubro15:45JUVxGEN
 • 30/10 outubro15:45LAZxTOR
 • 30/10 outubro15:45NAPxATA
 • 30/10 outubro15:45PARxHEL
 • 30/10 outubro15:45SAMxLCC
 • 30/10 outubro15:45SASxFIO
 • 30/10 outubro15:45UDIxROM
 • Rodada 11

 • 03/11 novembro12:00MILxLAZ
 • 03/11 novembro12:00ROMxNAP
 • 03/11 novembro12:00ATAxCAG
 • 03/11 novembro12:00BOLxINT
 • 03/11 novembro12:00FIOxPAR
 • 03/11 novembro12:00GENxUDI
 • 03/11 novembro12:00LCCxSAS
 • 03/11 novembro12:00SPAxSAM
 • 03/11 novembro12:00TORxJUV
 • 03/11 novembro12:00HELxBSC
 • Rodada 12

 • 10/11 novembro12:00BSCxTOR
 • 10/11 novembro12:00CAGxFIO
 • 10/11 novembro12:00INTxHEL
 • 10/11 novembro12:00JUVxMIL
 • 10/11 novembro12:00LAZxLCC
 • 10/11 novembro12:00NAPxGEN
 • 10/11 novembro12:00PARxROM
 • 10/11 novembro12:00SAMxATA
 • 10/11 novembro12:00SASxBOL
 • 10/11 novembro12:00UDIxSPA
 • Rodada 13

 • 24/11 novembro12:00MILxNAP
 • 24/11 novembro12:00ROMxBSC
 • 24/11 novembro12:00ATAxJUV
 • 24/11 novembro12:00BOLxPAR
 • 24/11 novembro12:00LCCxCAG
 • 24/11 novembro12:00SAMxUDI
 • 24/11 novembro12:00SASxLAZ
 • 24/11 novembro12:00SPAxGEN
 • 24/11 novembro12:00TORxINT
 • 24/11 novembro12:00HELxFIO
 • Rodada 14

 • 01/12 dezembro12:00BSCxATA
 • 01/12 dezembro12:00CAGxSAM
 • 01/12 dezembro12:00FIOxLCC
 • 01/12 dezembro12:00GENxTOR
 • 01/12 dezembro12:00INTxSPA
 • 01/12 dezembro12:00JUVxSAS
 • 01/12 dezembro12:00LAZxUDI
 • 01/12 dezembro12:00NAPxBOL
 • 01/12 dezembro12:00PARxMIL
 • 01/12 dezembro12:00HELxROM
 • Rodada 15

 • 08/12 dezembro12:00ATAxHEL
 • 08/12 dezembro12:00BOLxMIL
 • 08/12 dezembro12:00INTxROM
 • 08/12 dezembro12:00LAZxJUV
 • 08/12 dezembro12:00LCCxGEN
 • 08/12 dezembro12:00SAMxPAR
 • 08/12 dezembro12:00SASxCAG
 • 08/12 dezembro12:00SPAxBSC
 • 08/12 dezembro12:00TORxFIO
 • 08/12 dezembro12:00UDIxNAP
 • Rodada 16

 • 15/12 dezembro12:00MILxSAS
 • 15/12 dezembro12:00ROMxSPA
 • 15/12 dezembro12:00BOLxATA
 • 15/12 dezembro12:00BSCxLCC
 • 15/12 dezembro12:00CAGxLAZ
 • 15/12 dezembro12:00FIOxINT
 • 15/12 dezembro12:00GENxSAM
 • 15/12 dezembro12:00JUVxUDI
 • 15/12 dezembro12:00NAPxPAR
 • 15/12 dezembro12:00HELxTOR
 • Rodada 17

 • 22/12 dezembro12:00ATAxMIL
 • 22/12 dezembro12:00FIOxROM
 • 22/12 dezembro12:00INTxGEN
 • 22/12 dezembro12:00LAZxHEL
 • 22/12 dezembro12:00LCCxBOL
 • 22/12 dezembro12:00PARxBSC
 • 22/12 dezembro12:00SAMxJUV
 • 22/12 dezembro12:00SASxNAP
 • 22/12 dezembro12:00TORxSPA
 • 22/12 dezembro12:00UDIxCAG
 • Rodada 18

 • 05/01 janeiro12:00MILxSAM
 • 05/01 janeiro12:00ROMxTOR
 • 05/01 janeiro12:00ATAxPAR
 • 05/01 janeiro12:00BOLxFIO
 • 05/01 janeiro12:00BSCxLAZ
 • 05/01 janeiro12:00GENxSAS
 • 05/01 janeiro12:00JUVxCAG
 • 05/01 janeiro12:00LCCxUDI
 • 05/01 janeiro12:00NAPxINT
 • 05/01 janeiro12:00SPAxHEL
 • Rodada 19

 • 12/01 janeiro12:00ROMxJUV
 • 12/01 janeiro12:00CAGxMIL
 • 12/01 janeiro12:00FIOxSPA
 • 12/01 janeiro12:00INTxATA
 • 12/01 janeiro12:00LAZxNAP
 • 12/01 janeiro12:00PARxLCC
 • 12/01 janeiro12:00SAMxBSC
 • 12/01 janeiro12:00TORxBOL
 • 12/01 janeiro12:00UDIxSAS
 • 12/01 janeiro12:00HELxGEN
 • Rodada 20

 • 19/01 janeiro12:00MILxUDI
 • 19/01 janeiro12:00ATAxSPA
 • 19/01 janeiro12:00BOLxHEL
 • 19/01 janeiro12:00BSCxCAG
 • 19/01 janeiro12:00GENxROM
 • 19/01 janeiro12:00JUVxPAR
 • 19/01 janeiro12:00LAZxSAM
 • 19/01 janeiro12:00LCCxINT
 • 19/01 janeiro12:00NAPxFIO
 • 19/01 janeiro12:00SASxTOR
 • Rodada 21

 • 26/01 janeiro12:00ROMxLAZ
 • 26/01 janeiro12:00BSCxMIL
 • 26/01 janeiro12:00FIOxGEN
 • 26/01 janeiro12:00INTxCAG
 • 26/01 janeiro12:00NAPxJUV
 • 26/01 janeiro12:00PARxUDI
 • 26/01 janeiro12:00SAMxSAS
 • 26/01 janeiro12:00SPAxBOL
 • 26/01 janeiro12:00TORxATA
 • 26/01 janeiro12:00HELxLCC
 • Rodada 22

 • 02/02 fevereiro12:00MILxHEL
 • 02/02 fevereiro12:00ATAxGEN
 • 02/02 fevereiro12:00BOLxBSC
 • 02/02 fevereiro12:00CAGxPAR
 • 02/02 fevereiro12:00JUVxFIO
 • 02/02 fevereiro12:00LAZxSPA
 • 02/02 fevereiro12:00LCCxTOR
 • 02/02 fevereiro12:00SAMxNAP
 • 02/02 fevereiro12:00SASxROM
 • 02/02 fevereiro12:00UDIxINT
 • Rodada 23

 • 09/02 fevereiro12:00BSCxUDI
 • 09/02 fevereiro12:00FIOxATA
 • 09/02 fevereiro12:00GENxCAG
 • 09/02 fevereiro12:00INTxMIL
 • 09/02 fevereiro12:00NAPxLCC
 • 09/02 fevereiro12:00PARxLAZ
 • 09/02 fevereiro12:00SPAxSAS
 • 09/02 fevereiro12:00TORxSAM
 • 09/02 fevereiro12:00HELxJUV
 • 09/02 fevereiro12:00ROMxBOL
 • Rodada 24

 • 16/02 fevereiro11:00MILxTOR
 • 16/02 fevereiro11:00ATAxROM
 • 16/02 fevereiro11:00BOLxGEN
 • 16/02 fevereiro11:00CAGxNAP
 • 16/02 fevereiro11:00JUVxBSC
 • 16/02 fevereiro11:00LAZxINT
 • 16/02 fevereiro11:00LCCxSPA
 • 16/02 fevereiro11:00SAMxFIO
 • 16/02 fevereiro11:00SASxPAR
 • 16/02 fevereiro11:00UDIxHEL
 • Rodada 25

 • 23/02 fevereiro11:00ROMxLCC
 • 23/02 fevereiro11:00ATAxSAS
 • 23/02 fevereiro11:00BOLxUDI
 • 23/02 fevereiro11:00BSCxNAP
 • 23/02 fevereiro11:00FIOxMIL
 • 23/02 fevereiro11:00GENxLAZ
 • 23/02 fevereiro11:00INTxSAM
 • 23/02 fevereiro11:00SPAxJUV
 • 23/02 fevereiro11:00TORxPAR
 • 23/02 fevereiro11:00HELxCAG
 • Rodada 26

 • 01/03 março11:00MILxGEN
 • 01/03 março11:00CAGxROM
 • 01/03 março11:00JUVxINT
 • 01/03 março11:00LAZxBOL
 • 01/03 março11:00LCCxATA
 • 01/03 março11:00NAPxTOR
 • 01/03 março11:00PARxSPA
 • 01/03 março11:00SAMxHEL
 • 01/03 março11:00SASxBSC
 • 01/03 março11:00UDIxFIO
 • Rodada 27

 • 08/03 março11:00ROMxSAM
 • 08/03 março11:00ATAxLAZ
 • 08/03 março11:00BOLxJUV
 • 08/03 março11:00FIOxBSC
 • 08/03 março11:00GENxPAR
 • 08/03 março11:00INTxSAS
 • 08/03 março11:00LCCxMIL
 • 08/03 março11:00SPAxCAG
 • 08/03 março11:00TORxUDI
 • 08/03 março11:00HELxNAP
 • Rodada 28

 • 15/03 março11:00MILxROM
 • 15/03 março11:00BSCxGEN
 • 15/03 março11:00CAGxTOR
 • 15/03 março11:00JUVxLCC
 • 15/03 março11:00LAZxFIO
 • 15/03 março11:00NAPxSPA
 • 15/03 março11:00PARxINT
 • 15/03 março11:00SAMxBOL
 • 15/03 março11:00SASxHEL
 • 15/03 março11:00UDIxATA
 • Rodada 29

 • 22/03 março11:00ROMxUDI
 • 22/03 março11:00ATAxNAP
 • 22/03 março11:00BOLxCAG
 • 22/03 março11:00FIOxSAS
 • 22/03 março11:00GENxJUV
 • 22/03 março11:00INTxBSC
 • 22/03 março11:00LCCxSAM
 • 22/03 março11:00SPAxMIL
 • 22/03 março11:00TORxLAZ
 • 22/03 março11:00HELxPAR
 • Rodada 30

 • 05/04 abril10:00BSCxHEL
 • 05/04 abril10:00CAGxATA
 • 05/04 abril10:00INTxBOL
 • 05/04 abril10:00JUVxTOR
 • 05/04 abril10:00LAZxMIL
 • 05/04 abril10:00NAPxROM
 • 05/04 abril10:00PARxFIO
 • 05/04 abril10:00SAMxSPA
 • 05/04 abril10:00SASxLCC
 • 05/04 abril10:00UDIxGEN
 • Rodada 31

 • 11/04 abril10:00MILxJUV
 • 11/04 abril10:00ROMxPAR
 • 11/04 abril10:00ATAxSAM
 • 11/04 abril10:00BOLxSAS
 • 11/04 abril10:00FIOxCAG
 • 11/04 abril10:00GENxNAP
 • 11/04 abril10:00LCCxLAZ
 • 11/04 abril10:00SPAxUDI
 • 11/04 abril10:00TORxBSC
 • 11/04 abril10:00HELxINT
 • Rodada 32

 • 30/11 novembro00:00UDIxSAM
 • 19/04 abril10:00BSCxROM
 • 19/04 abril10:00CAGxLCC
 • 19/04 abril10:00FIOxHEL
 • 19/04 abril10:00GENxSPA
 • 19/04 abril10:00INTxTOR
 • 19/04 abril10:00JUVxATA
 • 19/04 abril10:00LAZxSAS
 • 19/04 abril10:00NAPxMIL
 • 19/04 abril10:00PARxBOL
 • Rodada 33

 • 22/04 abril15:45MILxPAR
 • 22/04 abril15:45ROMxHEL
 • 22/04 abril15:45ATAxBSC
 • 22/04 abril15:45BOLxNAP
 • 22/04 abril15:45LCCxFIO
 • 22/04 abril15:45SAMxCAG
 • 22/04 abril15:45SASxJUV
 • 22/04 abril15:45SPAxINT
 • 22/04 abril15:45TORxGEN
 • 22/04 abril15:45UDIxLAZ
 • Rodada 34

 • 26/04 abril10:00MILxBOL
 • 26/04 abril10:00ROMxINT
 • 26/04 abril10:00BSCxSPA
 • 26/04 abril10:00CAGxSAS
 • 26/04 abril10:00FIOxTOR
 • 26/04 abril10:00GENxLCC
 • 26/04 abril10:00JUVxLAZ
 • 26/04 abril10:00NAPxUDI
 • 26/04 abril10:00PARxSAM
 • 26/04 abril10:00HELxATA
 • Rodada 35

 • 03/05 maio10:00ATAxBOL
 • 03/05 maio10:00INTxFIO
 • 03/05 maio10:00LAZxCAG
 • 03/05 maio10:00LCCxBSC
 • 03/05 maio10:00PARxNAP
 • 03/05 maio10:00SAMxGEN
 • 03/05 maio10:00SASxMIL
 • 03/05 maio10:00SPAxROM
 • 03/05 maio10:00TORxHEL
 • 03/05 maio10:00UDIxJUV
 • Rodada 36

 • 10/05 maio10:00MILxATA
 • 10/05 maio10:00ROMxFIO
 • 10/05 maio10:00BOLxLCC
 • 10/05 maio10:00BSCxPAR
 • 10/05 maio10:00CAGxUDI
 • 10/05 maio10:00GENxINT
 • 10/05 maio10:00JUVxSAM
 • 10/05 maio10:00NAPxSAS
 • 10/05 maio10:00SPAxTOR
 • 10/05 maio10:00HELxLAZ
 • Rodada 37

 • 17/05 maio10:00CAGxJUV
 • 17/05 maio10:00FIOxBOL
 • 17/05 maio10:00INTxNAP
 • 17/05 maio10:00LAZxBSC
 • 17/05 maio10:00PARxATA
 • 17/05 maio10:00SAMxMIL
 • 17/05 maio10:00SASxGEN
 • 17/05 maio10:00TORxROM
 • 17/05 maio10:00UDIxLCC
 • 17/05 maio10:00HELxSPA
 • Rodada 38

 • 24/05 maio10:00MILxCAG
 • 24/05 maio10:00ATAxINT
 • 24/05 maio10:00BOLxTOR
 • 24/05 maio10:00BSCxSAM
 • 24/05 maio10:00GENxHEL
 • 24/05 maio10:00JUVxROM
 • 24/05 maio10:00LCCxPAR
 • 24/05 maio10:00NAPxLAZ
 • 24/05 maio10:00SASxUDI
 • 24/05 maio10:00SPAxFIO

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.