Tabelas

Esportes

Tabela Campeonato Italiano 2021-2022

Jogos

  Rodada 1

 • 21/08 agosto - Giuseppe Meazza - 13:30INT4x0GEN
 • 21/08 agosto - Marcantonio Bentegodi - 13:30HEL2x3SAS
 • 21/08 agosto - Carlo Castellani - 15:45EMP1x3LAZ
 • 21/08 agosto - Olímpico - 15:45TOR1x2ATA
 • 22/08 agosto - Renato DallAra - 13:30BOL3x2USS
 • 22/08 agosto - Friuli - 13:30UDI2x2JUV
 • 22/08 agosto - Olímpico de Roma - 15:45ROM3x1FIO
 • 22/08 agosto - San Paolo - 15:45NAP2x0VFC
 • 23/08 agosto - Sardegna Arena - 13:30CAG2x2SPE
 • 23/08 agosto - Luigi Ferraris - 15:45SAM0x1MIL
 • Rodada 2

 • 27/08 agosto - Friuli - 13:30UDI3x0VFC
 • 27/08 agosto - Marcantonio Bentegodi - 15:45HEL1x3INT
 • 28/08 agosto - Atleti Azzurri d Itália - 13:30ATA0x0BOL
 • 28/08 agosto - Olímpico de Roma - 13:30LAZ6x1SPE
 • 28/08 agosto - Artemio Franchi - 15:45FIO2x1TOR
 • 28/08 agosto - Allianz Stadium - 15:45JUV0x1EMP
 • 29/08 agosto - Luigi Ferraris - 13:30GEN1x2NAP
 • 29/08 agosto - Mapei Stadium - 13:30SAS0x0SAM
 • 29/08 agosto - Giuseppe Meazza - 15:45MIL4x1CAG
 • 29/08 agosto - Arechi - 15:45USS0x4ROM
 • Rodada 3

 • 11/09 setembro - Carlo Castellani - 10:00EMP1x2VFC
 • 11/09 setembro - San Paolo - 13:00NAP2x1JUV
 • 11/09 setembro - Atleti Azzurri d Itália - 15:45ATA1x2FIO
 • 12/09 setembro - Luigi Ferraris - 07:30SAM2x2INT
 • 12/09 setembro - Sardegna Arena - 10:00CAG2x3GEN
 • 12/09 setembro - Alberto Picco - 10:00SPE0x1UDI
 • 12/09 setembro - Olímpico - 10:00TOR4x0USS
 • 12/09 setembro - Giuseppe Meazza - 13:00MIL2x0LAZ
 • 12/09 setembro - Olímpico de Roma - 15:45ROM2x1SAS
 • 13/09 setembro - Renato DallAra - 15:45BOL1x0HEL
 • Rodada 4

 • 17/09 setembro - Mapei Stadium - 15:45SAS0x1TOR
 • 18/09 setembro - Luigi Ferraris - 10:00GEN1x2FIO
 • 18/09 setembro - Giuseppe Meazza - 13:00INT6x1BOL
 • 18/09 setembro - Arechi - 15:45USS0x1ATA
 • 19/09 setembro - Carlo Castellani - 07:30EMP0x3SAM
 • 19/09 setembro - Pierluigi Penzo - 10:00VFC1x2SPE
 • 19/09 setembro - Olímpico de Roma - 13:00LAZ2x2CAG
 • 19/09 setembro - Marcantonio Bentegodi - 13:00HEL3x2ROM
 • 19/09 setembro - Allianz Stadium - 15:45JUV1x1MIL
 • 20/09 setembro - Friuli - 15:45UDI0x4NAP
 • Rodada 5

 • 21/09 setembro - Renato DallAra - 13:30BOL2x2GEN
 • 21/09 setembro - Atleti Azzurri d Itália - 15:45ATA2x1SAS
 • 21/09 setembro - Artemio Franchi - 15:45FIO1x3INT
 • 22/09 setembro - Arechi - 13:30USS2x2HEL
 • 22/09 setembro - Alberto Picco - 13:30SPE2x3JUV
 • 22/09 setembro - Giuseppe Meazza - 15:45MIL2x0VFC
 • 22/09 setembro - Sardegna Arena - 15:45CAG0x2EMP
 • 23/09 setembro - Luigi Ferraris - 13:30SAM0x4NAP
 • 23/09 setembro - Olímpico - 13:30TOR1x1LAZ
 • 23/09 setembro - Olímpico de Roma - 15:45ROM1x0UDI
 • Rodada 6

 • 25/09 setembro - Alberto Picco - 10:00SPE1x2MIL
 • 25/09 setembro - Giuseppe Meazza - 13:00INT2x2ATA
 • 25/09 setembro - Luigi Ferraris - 15:45GEN3x3HEL
 • 26/09 setembro - Allianz Stadium - 07:30JUV3x2SAM
 • 26/09 setembro - Carlo Castellani - 10:00EMP4x2BOL
 • 26/09 setembro - Mapei Stadium - 10:00SAS1x0USS
 • 26/09 setembro - Friuli - 10:00UDI0x1FIO
 • 26/09 setembro - Olímpico de Roma - 13:00LAZ3x2ROM
 • 26/09 setembro - San Paolo - 15:45NAP2x0CAG
 • 27/09 setembro - Pierluigi Penzo - 15:45VFC1x1TOR
 • Rodada 7

 • 01/10 outubro - Sardegna Arena - 15:45CAGxVFC
 • 02/10 outubro - Arechi - 10:00USSxGEN
 • 02/10 outubro - Olímpico - 13:00TORxJUV
 • 02/10 outubro - Mapei Stadium - 15:45SASxINT
 • 03/10 outubro - Renato DallAra - 07:30BOLxLAZ
 • 03/10 outubro - - 10:00SAMxUDI
 • 03/10 outubro - - 10:00HELxSPE
 • 03/10 outubro - Olímpico de Roma - 13:00ROMxEMP
 • 03/10 outubro - Artemio Franchi - 13:00FIOxNAP
 • 03/10 outubro - Atleti Azzurri d Itália - 15:45ATAxMIL
 • Rodada 8

 • 16/10 outubro - Alberto Picco - 10:00SPExUSS
 • 16/10 outubro - Olímpico de Roma - 13:00LAZxINT
 • 16/10 outubro - Giuseppe Meazza - 15:45MILxHEL
 • 17/10 outubro - Sardegna Arena - 07:30CAGxSAM
 • 17/10 outubro - - 10:00EMPxATA
 • 17/10 outubro - - 10:00GENxSAS
 • 17/10 outubro - - 10:00UDIxBOL
 • 17/10 outubro - San Paolo - 13:00NAPxTOR
 • 17/10 outubro - Allianz Stadium - 15:45JUVxROM
 • 18/10 outubro - Pierluigi Penzo - 15:45VFCxFIO
 • Rodada 9

 • 22/10 outubro - Olímpico - 13:30TORxGEN
 • 22/10 outubro - Luigi Ferraris - 15:45SAMxSPE
 • 23/10 outubro - Arechi - 10:00USSxEMP
 • 23/10 outubro - Mapei Stadium - 13:00SASxVFC
 • 23/10 outubro - Renato DallAra - 15:45BOLxMIL
 • 24/10 outubro - Atleti Azzurri d Itália - 07:30ATAxUDI
 • 24/10 outubro - - 10:00FIOxCAG
 • 24/10 outubro - - 10:00HELxLAZ
 • 24/10 outubro - Olímpico de Roma - 13:00ROMxNAP
 • 24/10 outubro - Allianz Stadium - 15:45INTxJUV
 • Rodada 10

 • 26/10 outubro - Alberto Picco - 13:30SPExGEN
 • 26/10 outubro - Pierluigi Penzo - 13:30VFCxUSS
 • 26/10 outubro - Giuseppe Meazza - 15:45MILxTOR
 • 27/10 outubro - Allianz Stadium - 13:30JUVxSAS
 • 27/10 outubro - Luigi Ferraris - 13:30SAMxATA
 • 27/10 outubro - Friuli - 13:30UDIxHEL
 • 27/10 outubro - - 15:45CAGxROM
 • 27/10 outubro - - 15:45EMPxINT
 • 27/10 outubro - - 15:45LAZxFIO
 • 28/10 outubro - San Paolo - 15:45NAPxBOL
 • Rodada 11

 • 30/10 outubro - Atleti Azzurri d Itália - 10:00ATAxLAZ
 • 30/10 outubro - Marcantonio Bentegodi - 13:00HELxJUV
 • 30/10 outubro - Olímpico - 15:45TORxSAM
 • 31/10 outubro - Giuseppe Meazza - 08:30INTxUDI
 • 31/10 outubro - - 11:00FIOxSPE
 • 31/10 outubro - - 11:00GENxVFC
 • 31/10 outubro - - 11:00SASxEMP
 • 31/10 outubro - Arechi - 14:00USSxNAP
 • 31/10 outubro - Olímpico de Roma - 16:45ROMxMIL
 • 01/11 novembro - Renato DallAra - 16:45BOLxCAG
 • Rodada 12

 • 05/11 novembro - Carlo Castellani - 16:45EMPxGEN
 • 06/11 novembro - Alberto Picco - 11:00SPExTOR
 • 06/11 novembro - Allianz Stadium - 14:00JUVxFIO
 • 06/11 novembro - Sardegna Arena - 16:45CAGxATA
 • 07/11 novembro - Pierluigi Penzo - 08:30VFCxROM
 • 07/11 novembro - - 11:00SAMxBOL
 • 07/11 novembro - - 11:00UDIxSAS
 • 07/11 novembro - Olímpico de Roma - 14:00LAZxUSS
 • 07/11 novembro - San Paolo - 14:00NAPxHEL
 • 07/11 novembro - Giuseppe Meazza - 16:45MILxINT
 • Rodada 13

 • 20/11 novembro - Atleti Azzurri d Itália - 11:00ATAxSPE
 • 20/11 novembro - Olímpico de Roma - 14:00LAZxJUV
 • 20/11 novembro - Artemio Franchi - 16:45FIOxMIL
 • 21/11 novembro - Mapei Stadium - 08:30SASxCAG
 • 21/11 novembro - - 11:00BOLxVFC
 • 21/11 novembro - - 11:00USSxSAM
 • 21/11 novembro - Giuseppe Meazza - 14:00INTxNAP
 • 21/11 novembro - Luigi Ferraris - 16:45GENxROM
 • 22/11 novembro - Marcantonio Bentegodi - 14:30HELxEMP
 • 22/11 novembro - Olímpico - 16:45TORxUDI
 • Rodada 14

 • 26/11 novembro - Sardegna Arena - 16:45CAGxUSS
 • 27/11 novembro - Carlo Castellani - 11:00EMPxFIO
 • 27/11 novembro - Luigi Ferraris - 11:00SAMxHEL
 • 27/11 novembro - Allianz Stadium - 14:00JUVxATA
 • 27/11 novembro - Pierluigi Penzo - 16:45VFCxINT
 • 28/11 novembro - Friuli - 08:30UDIxGEN
 • 28/11 novembro - - 11:00MILxSAS
 • 28/11 novembro - - 11:00SPExBOL
 • 28/11 novembro - Olímpico de Roma - 14:00ROMxTOR
 • 28/11 novembro - San Paolo - 16:45NAPxLAZ
 • Rodada 15

 • 30/11 novembro - Atleti Azzurri d Itália - 14:30ATAxVFC
 • 30/11 novembro - Artemio Franchi - 14:30FIOxSAM
 • 30/11 novembro - Arechi - 16:45USSxJUV
 • 30/11 novembro - Marcantonio Bentegodi - 16:45HELxCAG
 • 01/12 dezembro - Renato DallAra - 14:30BOLxROM
 • 01/12 dezembro - Giuseppe Meazza - 14:30INTxSPE
 • 01/12 dezembro - - 16:45GENxMIL
 • 01/12 dezembro - - 16:45SASxNAP
 • 02/12 dezembro - Olímpico - 14:30TORxEMP
 • 02/12 dezembro - Olímpico de Roma - 16:45LAZxUDI
 • Rodada 16

 • 04/12 dezembro - Giuseppe Meazza - 11:00MILxUSS
 • 04/12 dezembro - Olímpico de Roma - 14:00ROMxINT
 • 04/12 dezembro - San Paolo - 16:45NAPxATA
 • 05/12 dezembro - Renato DallAra - 08:30BOLxFIO
 • 05/12 dezembro - - 11:00SPExSAS
 • 05/12 dezembro - - 11:00VFCxHEL
 • 05/12 dezembro - Luigi Ferraris - 14:00SAMxLAZ
 • 05/12 dezembro - Allianz Stadium - 16:45JUVxGEN
 • 06/12 dezembro - Carlo Castellani - 14:30EMPxUDI
 • 06/12 dezembro - Sardegna Arena - 16:45CAGxTOR
 • Rodada 17

 • 10/12 dezembro - Luigi Ferraris - 16:45GENxSAM
 • 11/12 dezembro - Artemio Franchi - 11:00FIOxUSS
 • 11/12 dezembro - Pierluigi Penzo - 14:00VFCxJUV
 • 11/12 dezembro - Friuli - 16:45UDIxMIL
 • 12/12 dezembro - Olímpico - 08:30TORxBOL
 • 12/12 dezembro - - 11:00HELxATA
 • 12/12 dezembro - San Paolo - 14:00NAPxEMP
 • 12/12 dezembro - Mapei Stadium - 14:00SASxLAZ
 • 12/12 dezembro - Giuseppe Meazza - 16:45INTxCAG
 • 13/12 dezembro - Olímpico de Roma - 16:45ROMxSPE
 • Rodada 18

 • 17/12 dezembro - Olímpico de Roma - 14:30LAZxGEN
 • 17/12 dezembro - Arechi - 16:45USSxINT
 • 18/12 dezembro - Atleti Azzurri d Itália - 11:00ATAxROM
 • 18/12 dezembro - Renato DallAra - 14:00BOLxJUV
 • 18/12 dezembro - Sardegna Arena - 16:45CAGxUDI
 • 19/12 dezembro - Artemio Franchi - 08:30FIOxSAS
 • 19/12 dezembro - - 11:00SPExEMP
 • 19/12 dezembro - Luigi Ferraris - 14:00SAMxVFC
 • 19/12 dezembro - Olímpico - 14:00TORxHEL
 • 19/12 dezembro - Giuseppe Meazza - 16:45MILxNAP
 • Rodada 19

 • 21/12 dezembro - Friuli - 14:30UDIxUSS
 • 21/12 dezembro - Luigi Ferraris - 16:45GENxATA
 • 21/12 dezembro - Allianz Stadium - 16:45JUVxCAG
 • 22/12 dezembro - Mapei Stadium - 12:30SASxBOL
 • 22/12 dezembro - Pierluigi Penzo - 12:30VFCxLAZ
 • 22/12 dezembro - Olímpico de Roma - 14:30ROMxSAM
 • 22/12 dezembro - Giuseppe Meazza - 14:30INTxTOR
 • 22/12 dezembro - Marcantonio Bentegodi - 14:30HELxFIO
 • 22/12 dezembro - - 16:45EMPxMIL
 • 22/12 dezembro - San Paolo - 16:45NAPxSPE
 • Rodada 20

 • 06/01 janeiro - - 16:45MILxROM
 • 06/01 janeiro - - 16:45ATAxTOR
 • 06/01 janeiro - - 16:45BOLxINT
 • 06/01 janeiro - - 16:45FIOxUDI
 • 06/01 janeiro - - 16:45JUVxNAP
 • 06/01 janeiro - - 16:45LAZxEMP
 • 06/01 janeiro - - 16:45USSxVFC
 • 06/01 janeiro - - 16:45SAMxCAG
 • 06/01 janeiro - - 16:45SASxGEN
 • 06/01 janeiro - - 16:45SPExHEL
 • Rodada 21

 • 09/01 janeiro - - 11:00ROMxJUV
 • 09/01 janeiro - - 11:00CAGxBOL
 • 09/01 janeiro - - 11:00EMPxSAS
 • 09/01 janeiro - - 11:00GENxSPE
 • 09/01 janeiro - - 11:00INTxLAZ
 • 09/01 janeiro - - 11:00NAPxSAM
 • 09/01 janeiro - - 11:00TORxFIO
 • 09/01 janeiro - - 11:00UDIxATA
 • 09/01 janeiro - - 11:00VFCxMIL
 • 09/01 janeiro - - 11:00HELxUSS
 • Rodada 22

 • 16/01 janeiro - - 11:00MILxSPE
 • 16/01 janeiro - - 11:00ROMxCAG
 • 16/01 janeiro - - 11:00ATAxINT
 • 16/01 janeiro - - 11:00BOLxNAP
 • 16/01 janeiro - - 11:00FIOxGEN
 • 16/01 janeiro - - 11:00JUVxUDI
 • 16/01 janeiro - - 11:00USSxLAZ
 • 16/01 janeiro - - 11:00SAMxTOR
 • 16/01 janeiro - - 11:00SASxHEL
 • 16/01 janeiro - - 11:00VFCxEMP
 • Rodada 23

 • 23/01 janeiro - - 11:00MILxJUV
 • 23/01 janeiro - - 11:00CAGxFIO
 • 23/01 janeiro - - 11:00EMPxROM
 • 23/01 janeiro - - 11:00GENxUDI
 • 23/01 janeiro - - 11:00INTxVFC
 • 23/01 janeiro - - 11:00LAZxATA
 • 23/01 janeiro - - 11:00NAPxUSS
 • 23/01 janeiro - - 11:00SPExSAM
 • 23/01 janeiro - - 11:00TORxSAS
 • 23/01 janeiro - - 11:00HELxBOL
 • Rodada 24

 • 06/02 fevereiro - - 11:00ROMxGEN
 • 06/02 fevereiro - - 11:00ATAxCAG
 • 06/02 fevereiro - - 11:00BOLxEMP
 • 06/02 fevereiro - - 11:00FIOxLAZ
 • 06/02 fevereiro - - 11:00INTxMIL
 • 06/02 fevereiro - - 11:00JUVxHEL
 • 06/02 fevereiro - - 11:00USSxSPE
 • 06/02 fevereiro - - 11:00SAMxSAS
 • 06/02 fevereiro - - 11:00UDIxTOR
 • 06/02 fevereiro - - 11:00VFCxNAP
 • Rodada 25

 • 13/02 fevereiro - - 11:00MILxSAM
 • 13/02 fevereiro - - 11:00ATAxJUV
 • 13/02 fevereiro - - 11:00EMPxCAG
 • 13/02 fevereiro - - 11:00GENxUSS
 • 13/02 fevereiro - - 11:00LAZxBOL
 • 13/02 fevereiro - - 11:00NAPxINT
 • 13/02 fevereiro - - 11:00SASxROM
 • 13/02 fevereiro - - 11:00SPExFIO
 • 13/02 fevereiro - - 11:00TORxVFC
 • 13/02 fevereiro - - 11:00HELxUDI
 • Rodada 26

 • 20/02 fevereiro - - 11:00ROMxHEL
 • 20/02 fevereiro - - 11:00BOLxSPE
 • 20/02 fevereiro - - 11:00CAGxNAP
 • 20/02 fevereiro - - 11:00FIOxATA
 • 20/02 fevereiro - - 11:00INTxSAS
 • 20/02 fevereiro - - 11:00JUVxTOR
 • 20/02 fevereiro - - 11:00USSxMIL
 • 20/02 fevereiro - - 11:00SAMxEMP
 • 20/02 fevereiro - - 11:00UDIxLAZ
 • 20/02 fevereiro - - 11:00VFCxGEN
 • Rodada 27

 • 27/02 fevereiro - - 11:00MILxUDI
 • 27/02 fevereiro - - 11:00ATAxSAM
 • 27/02 fevereiro - - 11:00EMPxJUV
 • 27/02 fevereiro - - 11:00GENxINT
 • 27/02 fevereiro - - 11:00LAZxNAP
 • 27/02 fevereiro - - 11:00USSxBOL
 • 27/02 fevereiro - - 11:00SASxFIO
 • 27/02 fevereiro - - 11:00SPExROM
 • 27/02 fevereiro - - 11:00TORxCAG
 • 27/02 fevereiro - - 11:00HELxVFC
 • Rodada 28

 • 06/03 março - - 11:00ROMxATA
 • 06/03 março - - 11:00BOLxTOR
 • 06/03 março - - 11:00CAGxLAZ
 • 06/03 março - - 11:00FIOxHEL
 • 06/03 março - - 11:00GENxEMP
 • 06/03 março - - 11:00INTxUSS
 • 06/03 março - - 11:00JUVxSPE
 • 06/03 março - - 11:00NAPxMIL
 • 06/03 março - - 11:00UDIxSAM
 • 06/03 março - - 11:00VFCxSAS
 • Rodada 29

 • 13/03 março - - 11:00MILxEMP
 • 13/03 março - - 11:00ATAxGEN
 • 13/03 março - - 11:00FIOxBOL
 • 13/03 março - - 11:00LAZxVFC
 • 13/03 março - - 11:00USSxSAS
 • 13/03 março - - 11:00SAMxJUV
 • 13/03 março - - 11:00SPExCAG
 • 13/03 março - - 11:00TORxINT
 • 13/03 março - - 11:00UDIxROM
 • 13/03 março - - 11:00HELxNAP
 • Rodada 30

 • 20/03 março - - 11:00ROMxLAZ
 • 20/03 março - - 11:00BOLxATA
 • 20/03 março - - 11:00CAGxMIL
 • 20/03 março - - 11:00EMPxHEL
 • 20/03 março - - 11:00GENxTOR
 • 20/03 março - - 11:00INTxFIO
 • 20/03 março - - 11:00JUVxUSS
 • 20/03 março - - 11:00NAPxUDI
 • 20/03 março - - 11:00SASxSPE
 • 20/03 março - - 11:00VFCxSAM
 • Rodada 31

 • 03/04 abril - - 10:00MILxBOL
 • 03/04 abril - - 10:00ATAxNAP
 • 03/04 abril - - 10:00FIOxEMP
 • 03/04 abril - - 10:00JUVxINT
 • 03/04 abril - - 10:00LAZxSAS
 • 03/04 abril - - 10:00USSxTOR
 • 03/04 abril - - 10:00SAMxROM
 • 03/04 abril - - 10:00SPExVFC
 • 03/04 abril - - 10:00UDIxCAG
 • 03/04 abril - - 10:00HELxGEN
 • Rodada 32

 • 10/04 abril - - 10:00ROMxUSS
 • 10/04 abril - - 10:00BOLxSAM
 • 10/04 abril - - 10:00CAGxJUV
 • 10/04 abril - - 10:00EMPxSPE
 • 10/04 abril - - 10:00GENxLAZ
 • 10/04 abril - - 10:00INTxHEL
 • 10/04 abril - - 10:00NAPxFIO
 • 10/04 abril - - 10:00SASxATA
 • 10/04 abril - - 10:00TORxMIL
 • 10/04 abril - - 10:00VFCxUDI
 • Rodada 33

 • 16/04 abril - - 10:00MILxGEN
 • 16/04 abril - - 10:00ATAxHEL
 • 16/04 abril - - 10:00CAGxSAS
 • 16/04 abril - - 10:00FIOxVFC
 • 16/04 abril - - 10:00JUVxBOL
 • 16/04 abril - - 10:00LAZxTOR
 • 16/04 abril - - 10:00NAPxROM
 • 16/04 abril - - 10:00SAMxUSS
 • 16/04 abril - - 10:00SPExINT
 • 16/04 abril - - 10:00UDIxEMP
 • Rodada 34

 • 24/04 abril - - 10:00BOLxUDI
 • 24/04 abril - - 10:00EMPxNAP
 • 24/04 abril - - 10:00GENxCAG
 • 24/04 abril - - 10:00INTxROM
 • 24/04 abril - - 10:00LAZxMIL
 • 24/04 abril - - 10:00USSxFIO
 • 24/04 abril - - 10:00SASxJUV
 • 24/04 abril - - 10:00TORxSPE
 • 24/04 abril - - 10:00VFCxATA
 • 24/04 abril - - 10:00HELxSAM
 • Rodada 35

 • 01/05 maio - - 10:00MILxFIO
 • 01/05 maio - - 10:00ROMxBOL
 • 01/05 maio - - 10:00ATAxUSS
 • 01/05 maio - - 10:00CAGxHEL
 • 01/05 maio - - 10:00EMPxTOR
 • 01/05 maio - - 10:00JUVxVFC
 • 01/05 maio - - 10:00NAPxSAS
 • 01/05 maio - - 10:00SAMxGEN
 • 01/05 maio - - 10:00SPExLAZ
 • 01/05 maio - - 10:00UDIxINT
 • Rodada 36

 • 08/05 maio - - 10:00FIOxROM
 • 08/05 maio - - 10:00GENxJUV
 • 08/05 maio - - 10:00INTxEMP
 • 08/05 maio - - 10:00LAZxSAM
 • 08/05 maio - - 10:00USSxCAG
 • 08/05 maio - - 10:00SASxUDI
 • 08/05 maio - - 10:00SPExATA
 • 08/05 maio - - 10:00TORxNAP
 • 08/05 maio - - 10:00VFCxBOL
 • 08/05 maio - - 10:00HELxMIL
 • Rodada 37

 • 15/05 maio - - 10:00MILxATA
 • 15/05 maio - - 10:00ROMxVFC
 • 15/05 maio - - 10:00BOLxSAS
 • 15/05 maio - - 10:00CAGxINT
 • 15/05 maio - - 10:00EMPxUSS
 • 15/05 maio - - 10:00JUVxLAZ
 • 15/05 maio - - 10:00SAMxFIO
 • 15/05 maio - - 10:00NAPxGEN
 • 15/05 maio - - 10:00UDIxSPE
 • 15/05 maio - - 10:00HELxTOR
 • Rodada 38

 • 22/05 maio - - 10:00ATAxEMP
 • 22/05 maio - - 10:00FIOxJUV
 • 22/05 maio - - 10:00GENxBOL
 • 22/05 maio - - 10:00INTxSAM
 • 22/05 maio - - 10:00LAZxHEL
 • 22/05 maio - - 10:00USSxUDI
 • 22/05 maio - - 10:00SASxMIL
 • 22/05 maio - - 10:00SPExNAP
 • 22/05 maio - - 10:00TORxROM
 • 22/05 maio - Pierluigi Penzo - 10:00VFCxCAG

Estadão Blue Studio Express

Conteúdo criado em parceria com pequenas e médias empresas. Saiba mais.

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.