Tabelas

Esportes

Tabela Campeonato Português 2020-2021

Jogos

  Rodada 1

 • 18/09 setembro - Luis Alfonso Giagni - 15:00FMC1x5BEN
 • 18/09 setembro - Luis Alfonso Giagni - 17:15VGU0x1BEL
 • 19/09 setembro - Luis Alfonso Giagni - 12:00NMA3x3BOA
 • 19/09 setembro - Luis Alfonso Giagni - 17:00POR3x1BRA
 • 20/09 setembro - Luis Alfonso Giagni - 12:00SCL2x0MAR
 • 20/09 setembro - Luis Alfonso Giagni - 14:30MOR2x0FAR
 • 20/09 setembro - Luis Alfonso Giagni - 17:00TON1x1RAV
 • 21/09 setembro - Luis Alfonso Giagni - 15:45POR1x1PFR
 • 28/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 18:45SPO3x1GVI
 • Rodada 2

 • 25/09 setembro - Luis Alfonso Giagni - 16:30BRA0x1SCL
 • 26/09 setembro - Luis Alfonso Giagni - 11:30MAR2x1TON
 • 26/09 setembro - Luis Alfonso Giagni - 14:30BEN2x0MOR
 • 26/09 setembro - Luis Alfonso Giagni - 17:00BOA0x5POR
 • 27/09 setembro - Luis Alfonso Giagni - 11:30FAR0x1NMA
 • 27/09 setembro - Luis Alfonso Giagni - 12:00GVI1x0POR
 • 27/09 setembro - Luis Alfonso Giagni - 14:30PFR0x2SPO
 • 27/09 setembro - Luis Alfonso Giagni - 17:00RAV0x0VGU
 • 28/09 setembro - Luis Alfonso Giagni - 15:45BEL1x2FMC
 • Rodada 3

 • 02/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 15:00MOR1x1BOA
 • 02/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 17:15VGU1x0PFR
 • 03/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 12:00SCL0x0GVI
 • 03/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 14:30POR2x3MAR
 • 03/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 17:00TON0x4BRA
 • 04/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 11:30NMA0x0BEL
 • 04/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 14:30BEN3x2FAR
 • 04/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 14:30FMC1x1RAV
 • 04/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 17:00POR0x2SPO
 • Rodada 4

 • 17/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 11:30GVI1x1TON
 • 17/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 11:30MAR1x2POR
 • 17/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 14:00BRA2x1NMA
 • 17/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 16:30SPO2x2POR
 • 18/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 11:00BEL0x0MOR
 • 18/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 11:00PFR2x1SCL
 • 18/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 13:30FAR3x3FMC
 • 18/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 16:00RAV0x3BEN
 • 19/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 16:15BOA0x1VGU
 • Rodada 5

 • 23/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 16:30TON1x0POR
 • 24/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 11:30NMA1x1PFR
 • 24/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 14:00SCL1x2SPO
 • 24/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 16:30POR1x0GVI
 • 25/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 12:00FAR0x1RAV
 • 25/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 12:00MOR2x1MAR
 • 25/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 14:30FMC2x2BOA
 • 25/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 17:00VGU0x1BRA
 • 26/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 17:15BEN2x0BEL
 • Rodada 6

 • 30/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 17:30PFRxPOR
 • 31/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 12:30BELxFAR
 • 31/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 15:00RAVxMOR
 • 31/10 outubro - Luis Alfonso Giagni - 17:30MARxNMA
 • 01/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 12:00PORxSCL
 • 01/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 14:30GVIxVGU
 • 01/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 17:00SPOxTON
 • 02/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 15:45BRAxFMC
 • 02/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 18:00BOAxBEN
 • Rodada 7

 • 06/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 17:30BELxRAV
 • 07/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 12:30MORxPFR
 • 07/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 12:30TONxSCL
 • 07/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 15:00FMCxMAR
 • 07/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 17:30VGUxSPO
 • 08/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 12:00FARxBOA
 • 08/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 12:00NMAxGVI
 • 08/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 14:30PORxPOR
 • 08/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 17:00BENxBRA
 • Rodada 8

 • 27/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 17:30TONxVGU
 • 28/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 12:30PFRxFMC
 • 28/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 15:00SCLxPOR
 • 28/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 17:30SPOxMOR
 • 29/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00GVIxRAV
 • 29/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PORxNMA
 • 29/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 14:30BOAxBEL
 • 29/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 17:00BRAxFAR
 • 30/11 novembro - Luis Alfonso Giagni - 16:00MARxBEN
 • Rodada 9

 • 04/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 17:30MORxGVI
 • 05/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 12:30VGUxPOR
 • 05/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 15:00FMCxSPO
 • 05/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 17:30PORxTON
 • 06/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 12:00NMAxSCL
 • 06/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 14:30RAVxBOA
 • 06/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 17:00BELxBRA
 • 06/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 17:00BENxPFR
 • 07/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 17:15FARxMAR
 • Rodada 10

 • 20/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BRAxRAV
 • 20/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PORxNMA
 • 20/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PFRxBOA
 • 20/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00GVIxBEN
 • 20/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00MARxBEL
 • 20/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PORxFMC
 • 20/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00SCLxVGU
 • 20/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00SPOxFAR
 • 20/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00TONxMOR
 • Rodada 11

 • 27/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BELxSPO
 • 27/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BENxPOR
 • 27/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BOAxBRA
 • 27/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00FMCxGVI
 • 27/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00FARxPFR
 • 27/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00MORxSCL
 • 27/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00NMAxTON
 • 27/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00RAVxMAR
 • 27/12 dezembro - Luis Alfonso Giagni - 13:00VGUxPOR
 • Rodada 12

 • 03/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PORxMOR
 • 03/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PFRxRAV
 • 03/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00GVIxBEL
 • 03/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00MARxBOA
 • 03/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PORxFAR
 • 03/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00SCLxBEN
 • 03/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00SPOxBRA
 • 03/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00TONxFMC
 • 03/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00VGUxNMA
 • Rodada 13

 • 10/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BELxPFR
 • 10/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BENxTON
 • 10/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BOAxSCL
 • 10/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BRAxMAR
 • 10/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00FMCxPOR
 • 10/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00FARxGVI
 • 10/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00MORxVGU
 • 10/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00NMAxSPO
 • 10/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00RAVxPOR
 • Rodada 14

 • 17/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PORxBEN
 • 17/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PFRxBRA
 • 17/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00GVIxMAR
 • 17/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00NMAxMOR
 • 17/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PORxBEL
 • 17/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00SCLxFMC
 • 17/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00SPOxRAV
 • 17/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00TONxBOA
 • 17/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00VGUxFAR
 • Rodada 15

 • 24/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BELxTON
 • 24/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BENxNMA
 • 24/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BOAxSPO
 • 24/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BRAxGVI
 • 24/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00FMCxVGU
 • 24/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00FARxPOR
 • 24/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00MARxPFR
 • 24/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00MORxPOR
 • 24/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00RAVxSCL
 • Rodada 16

 • 31/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PORxRAV
 • 31/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00GVIxPFR
 • 31/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00MORxBRA
 • 31/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00NMAxFMC
 • 31/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PORxBOA
 • 31/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00SCLxBEL
 • 31/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00SPOxBEN
 • 31/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00TONxFAR
 • 31/01 janeiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00VGUxMAR
 • Rodada 17

 • 03/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BELxPOR
 • 03/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BENxVGU
 • 03/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BOAxGVI
 • 03/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BRAxPOR
 • 03/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00FMCxMOR
 • 03/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00FARxSCL
 • 03/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PFRxTON
 • 03/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00MARxSPO
 • 03/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00RAVxNMA
 • Rodada 18

 • 07/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BELxVGU
 • 07/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BENxFMC
 • 07/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BOAxNMA
 • 07/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BRAxPOR
 • 07/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00FARxMOR
 • 07/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PFRxPOR
 • 07/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00GVIxSPO
 • 07/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00MARxSCL
 • 07/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00RAVxTON
 • Rodada 19

 • 14/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00FMCxBEL
 • 14/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PORxBOA
 • 14/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00MORxBEN
 • 14/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00NMAxFAR
 • 14/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PORxGVI
 • 14/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00SCLxBRA
 • 14/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00SPOxPFR
 • 14/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00TONxMAR
 • 14/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00VGUxRAV
 • Rodada 20

 • 21/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BELxNMA
 • 21/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BOAxMOR
 • 21/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BRAxTON
 • 21/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00FARxBEN
 • 21/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PFRxVGU
 • 21/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00GVIxSCL
 • 21/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00MARxPOR
 • 21/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00RAVxFMC
 • 21/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00SPOxPOR
 • Rodada 21

 • 28/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00BENxRAV
 • 28/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00FMCxFAR
 • 28/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PORxSPO
 • 28/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00MORxBEL
 • 28/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00NMAxBRA
 • 28/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00PORxMAR
 • 28/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00SCLxPFR
 • 28/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00TONxGVI
 • 28/02 fevereiro - Luis Alfonso Giagni - 13:00VGUxBOA
 • Rodada 22

 • 07/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00BELxBEN
 • 07/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00BOAxFMC
 • 07/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00BRAxVGU
 • 07/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00PFRxNMA
 • 07/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00GVIxPOR
 • 07/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00MARxMOR
 • 07/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00PORxTON
 • 07/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00RAVxFAR
 • 07/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00SPOxSCL
 • Rodada 23

 • 14/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00BENxBOA
 • 14/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00FMCxBRA
 • 14/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00FARxBEL
 • 14/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00PORxPFR
 • 14/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00MORxRAV
 • 14/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00NMAxMAR
 • 14/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00SCLxPOR
 • 14/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00TONxSPO
 • 14/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00VGUxGVI
 • Rodada 24

 • 21/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00BOAxFAR
 • 21/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00BRAxBEN
 • 21/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00PFRxMOR
 • 21/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00GVIxNMA
 • 21/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00MARxFMC
 • 21/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00PORxPOR
 • 21/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00RAVxBEL
 • 21/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00SCLxTON
 • 21/03 março - Luis Alfonso Giagni - 13:00SPOxVGU
 • Rodada 25

 • 03/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00BELxBOA
 • 03/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00BENxMAR
 • 03/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00FMCxPFR
 • 03/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00FARxBRA
 • 03/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00PORxSCL
 • 03/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00MORxSPO
 • 03/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00NMAxPOR
 • 03/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00RAVxGVI
 • 03/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00VGUxTON
 • Rodada 26

 • 11/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00BOAxRAV
 • 11/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00BRAxBEL
 • 11/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00PFRxBEN
 • 11/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00GVIxMOR
 • 11/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00MARxFAR
 • 11/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00PORxVGU
 • 11/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00SCLxNMA
 • 11/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00SPOxFMC
 • 11/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00TONxPOR
 • Rodada 27

 • 18/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00BELxMAR
 • 18/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00BENxGVI
 • 18/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00BOAxPFR
 • 18/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00FMCxPOR
 • 18/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00FARxSPO
 • 18/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00MORxTON
 • 18/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00NMAxPOR
 • 18/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00RAVxBRA
 • 18/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00VGUxSCL
 • Rodada 28

 • 21/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00BRAxBOA
 • 21/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00PORxVGU
 • 21/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00PFRxFAR
 • 21/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00GVIxFMC
 • 21/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00MARxRAV
 • 21/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00PORxBEN
 • 21/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00SCLxMOR
 • 21/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00SPOxBEL
 • 21/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00TONxNMA
 • Rodada 29

 • 25/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00BELxGVI
 • 25/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00BENxSCL
 • 25/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00BOAxMAR
 • 25/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00BRAxSPO
 • 25/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00FMCxTON
 • 25/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00FARxPOR
 • 25/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00MORxPOR
 • 25/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00NMAxVGU
 • 25/04 abril - Luis Alfonso Giagni - 12:00RAVxPFR
 • Rodada 30

 • 02/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00PORxFMC
 • 02/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00PFRxBEL
 • 02/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00GVIxFAR
 • 02/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00MARxBRA
 • 02/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00PORxRAV
 • 02/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00SCLxBOA
 • 02/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00SPOxNMA
 • 02/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00TONxBEN
 • 02/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00VGUxMOR
 • Rodada 31

 • 09/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00BELxPOR
 • 09/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00BENxPOR
 • 09/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00BOAxTON
 • 09/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00BRAxPFR
 • 09/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00FMCxSCL
 • 09/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00FARxVGU
 • 09/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00MARxGVI
 • 09/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00MORxNMA
 • 09/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00RAVxSPO
 • Rodada 32

 • 12/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00PFRxMAR
 • 12/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00GVIxBRA
 • 12/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00NMAxBEN
 • 12/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00PORxMOR
 • 12/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00SCLxRAV
 • 12/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00SPOxBOA
 • 12/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00TONxBEL
 • 12/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00VGUxFMC
 • 12/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00PORxFAR
 • Rodada 33

 • 16/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00BELxSCL
 • 16/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00BENxSPO
 • 16/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00BOAxPOR
 • 16/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00BRAxMOR
 • 16/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00FMCxNMA
 • 16/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00FARxTON
 • 16/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00PFRxGVI
 • 16/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00MARxVGU
 • 16/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00RAVxPOR
 • Rodada 34

 • 19/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00PORxBEL
 • 19/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00GVIxBOA
 • 19/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00MORxFMC
 • 19/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00NMAxRAV
 • 19/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00PORxBRA
 • 19/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00SCLxFAR
 • 19/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00SPOxMAR
 • 19/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00TONxPFR
 • 19/05 maio - Luis Alfonso Giagni - 12:00VGUxBEN

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.